On sanomattakin selvää, että laina tarve ei aina katso työllisyyttä. Tästä syystä pikainen lainan tarve voi kohdata niin säännöllisesti töissä käyvää palkkatyöläistä kuin työtöntäkin. Tilanteesta tulee erityisen kinkkinen kuitenkin juuri silloin, kun rahaa tarvittaisiin nopeasti, mutta työttömyydestä johtuen kyseistä summaa ei juuri sillä hetkellä omalta tililtä yksinkertaisesti löydy.

Vertaile suosituimmat lainat

Lainaa työttömälle – Ota seuraavat asiat huomioon

Monet olettavat automaattisesti, että työtön ei pysty hakemaan tai saamaan lainaa. Samalla on kuitenkin totta, että monet pankit ja rahoituslaitokset huomioivat myös sosiaaliedut tuloiksi, eli hakija, joka nostaa esimerkiksi ansiosidonnaista päivärahaa, työmarkkinatukea, opintotukea tai eläketuloja, voi myös saada lainaa. Onkin syytä pitää mielessä, että loppupeleissä tärkeintä on se, että hakija pystyy osoittamaan luotonmyöntäjälle, että hän pystyy maksamaan lainansa takaisin.

Koska suurin osa luotonmyöntäjistä edellyttää hakijalta säännöllisiä tuloja, pieni työttömyysturva ei välttämättä riitä kaikissa tapauksissa täyttämään tätä ehtoa. On kuitenkin hyvä muistaa samalla, että pienemmissä lainasummissa pankit ja rahoituslaitokset eivät vaadi hakijalta välttämättä ollenkaan tuloja. Tällöin pienen lainasumman hakeminen voi onnistua työttömältä suhteellisen helposti.

Seuraavia näkökulmia kannattaa joka tapauksessa pohtia huolellisesti ennen lainan hakemista:

  • Onko laina todella tarpeellinen? Onko sinulla muita vaihtoehtoja äkillisen rahan tarpeen kattamiseksi? Voisiko ystävä tai perheenjäsen lainata puuttuvan summan? Voitko myydä kirpputorilla tarpeetonta tavaraa? Vai pystyisitkö mahdollisesti nipistämään päivittäisistä kuluistasi sen verran, että pystyt välttämään lainan ottamisen?
  • Muista, että pienempää lainaa on aina helpompi saada kuin suurempaa lainaa. Älä siis hae koskaan liian suurta lainaa, vaan ota lainaa vain niin paljon kuin pystyt olemaan varma, että pystyt maksamaan sen omiin tuloihisi ja menoihisi suhteutettuna takaisin. Se, että voisit mahdollisesti saada suurempaakin lainaa, ei vielä riitä yksistään syyksi sille, että sinun tulisi sitä ottaa.
  • Kiinnitä huomiota laina-aikaan ja kuukausierään. Liian pienen kuukausierän maksaminen kasvattaa aina lainan korkoa ja kuluja.
  • Mikäli sinulla on jo alla useampia lainoja, mieti tarkkaan, olisiko lainojen yhdistely sittenkin paras ratkaisu tilanteeseen. Muista vertailla myös yhdistelylainojen korkokuluja vanhojen lainojen yhteenlaskettuihin korkokuluihin, sillä mikäli uuden lainan korkokulut tulevat vanhoja lainoja kalliimmaksi, tällöin yhdistelylainan hakeminen ei luonnollisesti kannata.
  • Ja vielä lopuksi tärkein sääntö: jos et ole varma, pystytkö maksamaan lainaa takaisin, älä ota sitä!

Saako työtön lainaa pankista?

Verkossa toimivat pankit myöntävät työttömille huomattavasti helpommin lainaa kuin tavalliset kivijalkapankit. Mutta mitkä sitten ovat näiden digipankkien ja muiden rahoituslaitosten yleisimmät ehdot sille, että myös työtön voi saada lainaa?

Tässä ovat yleisimmät kriteerit lainan saamiseksi:

  • Vähintään 18 vuoden ikä (monissa tapauksissa ikäraja voi olla tätä suurempi, esimerkiksi 20–25 vuotta)
  • Moitteettomat luottotiedot
  • Suomen kansalaisuus tai vakituinen asuinpaikka Suomessa (esimerkiksi ulkomaalaiset, jotka ovat asuneet Suomessa vakituisesti vähintään 24–36 kuukauden ajan)
  • Hakijalla on omat verkkopankkitunnukset (tunnistautumista ja lainasopimuksen allekirjoittamista varten)
  • Hakijalla on oltava jokin tulonlähde, kuten työttömyystuki tai yritystuloja

Edellä listatuista ehdoista huolimatta vakuudetonta lainaa on tänä päivänä varsin helppo hakea suoraan verkosta. Se, että täytät edellä listatut ehdot, ei kuitenkaan automaattisesti takaa sitä, että saat työttömänä lainaa, sillä jokainen pankki ja rahoituslaitos päättää itse, antaako hakijalle lainaa ja millä ehdoin.

Jos kuitenkin haet työttömänä pienempää lainasummaa, tällöin on mahdollista, että luotonmyöntäjä myöntää sinulle lainaa suhteellisen joustavin ehdoin. Jos puolestaan tarvitset isompaa lainaa, tällöin luotonmyöntäjä voi asettaa lainan saamiselle jo huomattavasti tiukemmat ehdot tai muussa tapauksessa lainan korkokulut voivat nousta erittäin suuriksi.

Edullinen laina työttömälle

Jos haet työttömänä lainaa, myös sillä on väliä, millaisia sosiaalisia etuja yhteiskunnalta saat. Esimerkiksi ansiosidonnainen ja eläke ovat pankkien ja rahoituslaitosten silmissä jo varsin luotettavia tulonlähteitä, joten mikäli nostat näistä jompaakumpaa, on jo huomattavasti todennäköisempää, että saat lainaa myös työttömänä. Ansiosidonnaisen kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä mikäli lainan takaisinmaksu jatkuu vielä ansiosidonnaisen loppuessa ja työttömyyspäivärahan alkaessa, on tärkeää, että tämä on otettu huomioon lainasummaa ja laina-aikaa valittaessa.

Jokainen luotonmyöntäjä käsittelee aina jokaisen lainahakemuksen hakijakohtaisesti. Tämän lisäksi jokaisella pankilla ja rahoituslaitoksella on käytössään vielä täysin omat parametrit hakijan maksukyvyn mittaamiseksi. Tämä puolestaan on johtanut siihen, että vaikka et saisi yhdeltä pankilta työttömänä lainaa, toinen puolestaan voi myöntää sitä sinulle ilomielin.

On hyvä kuitenkin pitää mielessä, että luotonmyöntäjät pyrkivät minimoimaan lainaamiseen liittyvää riskiä nimenomaan koroillaan. Tästä syystä vakuudettomien lainojen korkokulut ovat vakuudellisia lainoja suuremmat, sillä lainaamisen riski on tällöin myös suurempi. Lainan vakuuksilla puolestaan pankki saa jo suhteellisen hyvän takuun siitä, että laina tullaan maksamaan takaisin tavalla tai toisella.

Vakuudettomien lainojen korkotasot liikkuvat normaalisti 5–20 prosentin välimaastossa. Työttömille vakuudetonta lainaa myönnetään yleensä noin 10–20 prosentin korolla ilman muita kuluja. Todelliset vuosikorot työttömän kohdalla liikkuvat puolestaan normaalisti noin 15–25 prosentin välimaastossa. Työtön voi toki joissakin tapauksissa saada myös tätä edullisemmalla korolla varustettua lainaa, mutta tällöin hakijalla tulee olla jo huomattavasti paremmat kuukausitulot kuin tavallinen työttömyysturva.

Lainaa ilman työtuloja: Muista vertailla lainatarjoukset

Koska pankkien ja rahoituslaitosten lainatarjouksien koroissa ja ehdoissa voi esiintyä suuriakin eroja, on tärkeää, että myös työttömät lainanhakijat vertailevat lainatarjouksia huolellisesti keskenään. Jos tarkoituksena on todella löytää markkinoiden sen hetkisessä tilanteessa mahdollisimman edullisella korolla varustettu laina, tällöin lainojen kilpailuttaminen nousee avainasemaan.

Lainojen kilpailuttaminen onnistuu käytännössä niin, että täytät lainojen välityspalvelun sivuilla ilmaisen lainahakemuksen, jonka välityspalvelu välittää sitten puolestasi kaikille yhteistyökumppaneilleen. Tämän pohjalta yhteistyökumppanit tekevät sinulle omat lainatarjouksensa. Voit siis saada useilta eri pankeilta ja rahoituslaitoksilta samanaikaisesti useita eri lainatarjouksia. Tällä tapaa voit kätevästi nähdä, minkä luotonmyöntäjän tekemä tarjous on kaikkein edullisin.

Koska vakuudettomien lainojen korkokuluissa esiintyy tänäkin päivänä suuria eroja, lainojen kilpailuttaminen on tärkeää. Sen merkitys korostuu entistä enemmän työttömän lainanhakijan tilanteessa, sillä tällöin on tärkeää, että lainan kuluissa säästetään niin paljon kuin mahdollista – oli se sitten muutaman kympin tai muutaman satasen.

Lainojen yhdistäminen ja työttömyys

Joskus uuden lainan hakemista pohditaan siinä vaiheessa, kun edellisiä lainoja on vielä maksamatta. Tällaisia tilanteita voi tulla esimerkiksi vastaan silloin, jos rahan tarve yllättää vaikkapa auton tai puhelimen hajotessa. Työttömän kannattaa kuitenkin pohtia uuden lainan ottamista erittäin tarkkaan, sillä tilanne voi helposti eskaloitua velkakierteeseen, josta voi usein olla vaikeaa päästä pois.

Omaa taloudellista tilannetta on syytä seurata erityisen tarkkaan juuri työttömyyden aikana. Jos alla on jo useampia aikaisempia velkoja, lainojen takaisinmaksussa voi työttömyyden aikana alkaa esiintyä suuriakin ongelmia. Tällöin voit joutua maksamaan lainoistasi turhia viivästyskuluja.

Joskus yhdistelylainan hakeminen voi kannattaa. Yhdistelylainan hakemista tulee pohtia siinä vaiheessa, kun sinulle on kertynyt useampia kalliita lainoja, etkä enää selviydy niiden takaisinmaksusta. Yhdistelylainan tehtävänä on siis toisin sanoen maksaa vanhat kalliit lainat kerralla pois, jolloin sinulle jää enää maksettavaksi yksi uusi laina.

Myös työtön voi hakea yhdistelylainaa, mutta tällöinkin on tärkeää, että hakija täyttää yhdistelylainan ehdot. Se, myöntääkö pankki tai rahoituslaitos työttömälle yhdistelylainaa, riippuu myös pitkälti siitä, kuinka suureksi edellinen velka on kasvanut ja millainen hakijan oma taloudellinen tilanne on. Yhdistelylainan tarpeellisuutta on kuitenkin syytä harkita aina tarkkaan, sillä se voi parhaimmillaan ehkäistä vakavaan velkakierteeseen joutumista myös työttömyyden aikana.

Lainaa ilman tulojen selvitystä

Vakuudetonta lainaa on mahdollista hakea verkossa myös ilman tulojen selvitystä. Osa pankeista ja rahoituslaitoksista myöntää työttömälle lainaa myös ilman, että hakijan tulisi esittää lainahakemuksen täyttämisen aikana minkäänlaista selvitystä siitä, millaisia tuloja hänellä on.

Jos sinulla on kuitenkin edes jonkinlaisia tuloja – olet esimerkiksi ansiosidonnaisella, tositteet näistä tuloista kannattaa ehdottomasti toimittaa luotonmyöntäjälle, sillä tällä tapaa parannat omia mahdollisuuksiasi saada haluamaasi lainaa. Usein alustavat lainatarjoukset voidaan kuitenkin antaa täysin ilman liitteitä, jolloin voit välittää tositteet mahdollisista tuloista ja työttömyysturvasta luotonmyöntäjälle vasta lainatarjouksen hyväksymisen jälkeen.

Kaikissa tapauksissa selvitystä omista tuloista ei kuitenkaan tarvita ollenkaan. Kun haet lainaa useammalta eri luotonmyöntäjältä samanaikaisesti, voit valita lainatarjousten joukosta vain sellaiset pankit ja rahoituslaitokset, jotka eivät vaadi sinulta tositteita tuloistasi. Tämä on mahdollista usein esimerkiksi silloin, jos haet alle 10 000 euron arvoista lainasummaa. Tässä mielessä siis opiskelijat ja eläkeläiset voivat myös hakea työttömän tavoin pienempää vakuudetonta lainaa eläkkeen tai opintotuen siivin.