Monet suomalaiset saavat lukuisista yrityksistään huolimatta lainahakemuksensa hylättynä takaisin suomalaisilta pankeilta. Syitä lainahakemuksen hylkäämiselle voi olla useita. Samalla ongelman kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä painimaan yksin, sillä tilanne on sama sadoille muillekin suomalaisille, jotka ovat joutuneet kamppailemaan kotimaisten luotonmyöntäjien kanssa pitkiäkin aikoja.

Kun lainaa ei syystä tai toisesta saada kotimaisilta pankeilta tai rahoituslaitoksilta, monet päätyvät lopulta hakemaan lainaa ulkomailta. Suomessa toimii jo tänä päivänä lukuisia vakuudettomia kulutusluottoja tarjoavia ulkomaisia rahoituslaitoksia, joiden tarjoamat lainapalvelut ja lainojen edulliset korkokulut voivat itse asiassa vaikuttaa varsin hyvältä vaihtoehdolta.

Tässä artikkelissa haluammekin kertoa sinulle, miten lainaa kannattaa hakea ulkomailta ja millaisia asioita lainan haussa tulee ottaa huomioon. Lisäksi esittelemme muutamia luotettavia lainapalveluita naapurimaistamme Virosta ja Ruotsista sekä kerromme lopuksi, millaisia lainavaihtoehtoja luottotiedottomalle henkilölle on tänä päivänä olemassa.

Vertaile suosituimmat ulkomaiset lainat

Lainaa ulkomaisesta pankista: Mistä kannattaa aloittaa?

Ulkomaalaiset rahoituslaitokset eivät yhdessä mielessä poikkea kotimaisista pankeista ja rahoituslaitoksista ollenkaan, sillä kaikkien Suomessa toimivien ulkomaisten rahoituslaitosten tulee noudattaa kotimaisten pankkien ja rahoituslaitosten rinnalla kotimaisia lakeja sekä rekisteröityä luotonantajarekisteriin.

Tämä ei kuitenkaan vielä suoranaisesti tarkoita sitä, että lainaa kannattaa hakea tietyltä luotonmyöntäjältä vain sen takia, että se on rekisteröity luotonantajarekisteriin. Ennen lainan hakemista ulkomailta kannattaakin aivan ensimmäisenä kiinnittää huomiota lainan korkoon ja kuluihin, sillä lainaa ei tietystikään kannata hakea siinä tapauksessa myöskään ulkomailta, jos sen ottaminen tulee liian kalliiksi.

Luotettavan luotonmyöntäjän tunnusmerkkejä

Kun lainaa lähdetään hakemaan ulkomailta, tärkeintä on varmistua luotonmyöntäjän luotettavuudesta, joka yleensä selviää tarkastamalla etukäteen muutamat tärkeät tunnusmerkit, jotka jokaisella luotettavalla lainapalvelulla tulisi ehdottomasti olla.

Aivan ensimmäisenä on hyvä tarkistaa, että luotonmyöntäjä ilmoittaa lainasopimuksessaan kaikki lainaan liittyvät ehdot selkeällä tavalla. Vaikka sekä kotimaiset että ulkomaalaiset pankit ja rahoituslaitokset mainostavat normaalisti sivuillaan pelkkiä lainojen nimelliskorkoja, kuluttajan tulee pystyä tarkistamaan myös lainan todellinen vuosikorko – eli nimelliskorko plus kaikki muut lainaan liittyvät kulut – ennen lainasopimuksen allekirjoittamista.

Samalla kannattaa myös tarkistaa, tarjoaako kyseinen luotonmyöntäjä suomalaisille asiakkailleen suomenkielistä asiakaspalvelua. Suomenkielisen asiakaspalvelun puute ei heti kieli siitä, etteikö kyseiseen luotonmyöntäjään voisi luottaa, mutta usein sellaiset lainapalvelut, jotka on suunnattu myös suomalaisille kuluttajille, tarjoavat myös suomenkieliset kotisivut sekä suomenkielisen asiakaspalvelun.

Myös ulkomaalaiset pankit ja rahoituslaitokset voivat tarjota kuluttajille vahvan sähköisen tunnistautumisen, joka tehdään suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla. Yleensä nämä luotonmyöntäjät ovat lähes väistämättä pohjoismaalaisia tai virolaisia. Palveluun tunnistautuminen ja lainasopimuksen allekirjoittaminen verkkopankkitunnusten avulla on yleensä kaikkein helpoin ja turvallisin tapa, jolla luotonmyöntäjä saa aina luotettavan varmennuksen kuluttajan henkilöllisyydestä.

Lopuksi on vielä hyvä pitää mielessä, että Suomen lainsäädännössä säädetty korkokatto koskee myös Suomessa toimivia ulkomaalaisia luotonmyöntäjiä. Korkokaton päämääränä onkin ollut karsia ylihintaisia kulutusluottoja pois markkinoilta ja hidastaa suomalaisten kiihtyvää velkaantumista.

Tämän korkokaton ansiosta luotonmyöntäjät eivät voi tarjota kuluttajille lainaa, jonka nimelliskorko on yli 20 prosenttia. Lisäksi on hyvä muistaa, että heinäkuussa 2020 voimaan astunut tilapäinen lakimuutos, joka on puolittanut korkokaton 10 prosenttiin, on voimassa näillä näkymin ainakin vuoden 2021 syyskuun loppuun saakka. Tästä syystä vakuudettomien lainojen ottaminen on tällä hetkellä huomattavasti halvempaa kuin aikaisemmin, joten mikäli lainalle on tarvetta ja sen takaisinmaksu onnistuu, lainaa kannattaa hakea juuri nyt!

Epäluotettavan luotonmyöntäjän tunnusmerkkejä

Vaikka säädettyjen lakien ja valvotun markkinatilanteen ansiosta monet epäluotettavat luotonmyöntäjät ovat poistuneet ainakin kotimaisilta lainamarkkinoilta, verkosta voi löytyä edelleen monia huijarisivustoja, minkä vuoksi luotonmyöntäjän luotettavuus kannattaa aina tarkistaa huolella ennen lainan ottamista.

Verkossa voi esimerkiksi liikkua yksityisiä rahoittajia, jotka tarjoavat lainaa henkilötietoja vastaan. Nämä tapaukset ovat lähes poikkeuksetta huijauksia, jotka voivat johtaa identiteettivarkauteen. Luotettavat luotonmyöntäjät eivät myöskään pyydä lainasta ennakkomaksua, joten tällaiset rahoittajat kannattaa myös kiertää kaukaa.

Verkossa liikuttaessa kannattaakin pysyä aina erittäin valppaana, sillä monet liikkeellä olevista huijauksista vaikuttavat jo niin aidoilta, että varovaisempikin kuluttaja voi haksahtaa niihin varsin helposti. Tästä syystä onkin äärimmäisen tärkeää, että luotonmyöntäjien taustoihin tutustutaan aina huolellisesti erityisesti silloin, kun lainaa haetaan ulkomailta.

Miten lainaa haetaan ulkomailta?

Suomalaiset kuluttajat voivat hakea lainaa helposti myös toisesta EU-maasta, mutta on syytä muistuttaa heti aluksi, että monet verkossa myönnettävät lainat vaativat hakijalta kyseisen maan kansalaisuuden tai vähintäänkin pysyvän asuinpaikan. Tästä syystä lainaa ei välttämättä saa vaikkapa saksalaisesta pankista niin helposti kuin esimerkiksi pohjoismaalaisesta pankista, jonka asiakkaina on myös paljon suomalaisia kuluttajia.

Lainaa kannattaa ehdottomasti hakea vain niiltä ulkomaalaisilta pankeilta ja rahoituslaitoksilta, jotka toimivat myös kotimaisilla lainamarkkinoilla. Lainaa on toki joissakin tapauksissa mahdollista saada myös sellaisilta luotonmyöntäjiltä, jotka eivät ole rekisteröineet toimintaansa Suomeen, mutta tämä vaihtoehto ei ole ollenkaan suositeltava.

Lainan hakeminen ulkomailta kannattaa aina aloittaa huolellisella taustojen tutkimisella. Jos kyseinen luotonmyöntäjä vaikuttaa luotettavalta, lainahakemuksen voi lähettää vaikka heti. Lainahakemuksen lähettäminen ei vielä sido ottamaan lainaa, joten lainaa kannattaa hakea samaan aikaan useammasta paikasta. Lisäksi lainatarjouksen ehtoihin kannattaa tutustua rauhassa – yleensä lainatarjoukset ovat voimassa noin 3–7 päivää, joten aikaa tähän tehtävään jää hyvin.

Lainaa Virosta

Monet suomalaiset hakevat pohjoismaalaisten rahoituslaitosten ohella lainaa Virosta. Jotta lainan hakeminen sujuisi mahdollisimman jouhevasti, lainaa kannattaa hakea vain sellaiselta luotonmyöntäjältä, joka on rekisteröity myös Suomeen. Tällaisia virolaisia lainapalveluita ovat tällä hetkellä Bigbank ja Bondora. Muut lainapalvelut kannattaa suosiolla kiertää kaukaa, sillä nämä luotonmyöntäjät eivät toimi Suomen lakien mukaisesti.

Lainaa Ruotsista

Viron ohella toinen suosittu maa, josta suomalaiset hakevat lainaa, on toinen naapurimaamme Ruotsi. Ruotsista käsin toimiikin tänä päivänä lukuisia pankkeja ja rahoituslaitoksia, jotka tarjoavat lainaa myös suomalaisille kuluttajille.

Tällaisia lainapalveluita ovat Credigo, Credento, Collector, Avida Finans, Nordnet Bank, Resurs Bank, Svea ja Swedbank. Lisäksi Suomessa toimivia ruotsalaisia lainojen välittäjäpalveluita ovat Lendo ja Sambla, joiden kautta sekä kotimaisten että ulkomaalaisten pankkien ja rahoituslaitosten lainatarjoukset on mahdollista kilpailuttaa.

Lainaa ulkomailta ilman luottotietoja

Lähtökohtaisesti myös luotettavat ulkomaiset luotonmyöntäjät vaativat, että suomalaisten hakijoiden luottotiedot ovat kunnossa. Tästä syystä luottotiedoton ei saa automaattisesti lainaa ulkomailtakaan.

On ymmärrettävää, että luottotietojen menettäminen on monelle kova isku. Koska sekä kotimaiset että ulkomaalaiset lainapalvelut tarkistavat hakijoiden luottotiedot automaattisesti, luottotiedottoman henkilön on hyvin vaikeaa saada verkosta vakuudetonta lainaa.

Tällöin vaihtoehtona voi olla vakuudellinen laina, jota varten hakijan on esitettävä lainalleen takaaja. Lainan saamisen mahdollisuuksia voidaan parantaa myös hakemalla lainaa yhdessä toisen henkilön kanssa, jonka luottotiedot ovat kunnossa.

Lainan hakeminen ulkomailta ei ole ratkaisu rahalliseen ahdinkoon. Tässä tilanteessa onkin syytä pysähtyä pohtimaan syitä luottotietojen menetykselle ja miettiä, millä tavalla asiat voitaisiin tehdä nyt toisin. Tällöin lainan hakeminen kannattaa jättää ainakin väliaikaisesti taka-alalle ja hakeutua mahdollisimman pian Takuusäätiön velkaneuvontaan.

Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että mikäli alle on kertynyt jo useampaa eri lainaa, tällöin lainojen yhdistely voi auttaa helpottamaan velkataakkaa. Myös luottotiedoton voi joissakin tapauksissa saada järjestelylainaa, sillä Takuusäätiö myöntää tällaisille lainapalveluille takauksia. Lisätietoa tästä lainan takauksesta saa aina ottamalla yhteyttä Takuusäätiöön tai tutustumalla heidän kotisivuiltaan löytyviin lainan takauksen ehtoihin ja siihen, miten takausta haetaan.