Ehkä olet lukiosta valmistunut ja mietit tulevaa työuraasi, tai muuten vain vaihtamassa alaa ja haluat tietää mitkä urapolut ja työt ovat tuottoisimpia.

Mutta mitkä ovat hyvä palkkaiset työt Suomessa? Listaan mahtuu kaikenlaisia töitä eri aloilta, palkkojen sijoittuessa 3500 euron kuukausiansioista ylöspäin.

Tämä käsittelee 39:ää hyvä palkkaista työtä ja siitä, mitä ne maksaa tekijälleen.

Terveydenhuollon ammatit

1. Kirurgi

Kirurgien kysyntä on suuri, ja he voivat ansaita paljon rahaa. Tämä urapolku on usein alun perin itseohjautuva, koska se vaatii intohimoa tähän työhön menestyäkseen varhaisessa iässä. Tämän työn palkka alkaa noin 6000 eurosta, mutta erikoistuessaan esimerkiksi aivokirurgi voi tienata helposti yli 20 000 euroa kuukaudessa.

Palkkaus: 8430e/kk

2. Hammaslääkäri

Tämä on loistava urapolku niille, jotka rakastavat hampaiden kanssa työskentelyä ja ihmisten auttamista. Voit ansaita paljon rahaa tekemällä tätä työtä, mutta lisenssin saaminen vaatii myös melkoisen opiskelun.

Palkkaus: 7256e/kk

3. Lääkäri

Lääkärit ovat vastuussa sairauksien tai vammojen diagnosoinnista potilaille, jotka tulevat toimistoon tai sairaalaan hoitoon.

Palkkaus: 6725e/kk

2. Psykiatri

Tämä on toinen suosittu valinta lääketieteen alalla, ja voit ansaita paljon rahaa tekemällä. Psykiatrin koulutus on vaativa, ja siksi palkka on myös sen mukainen

Palkkaus: 6330e/kk

4. Kiropraktikko

Kiropraktikot ovat vastuussa erityyppisten sairauksien tai vammojen diagnosoinnista ja hoidosta, jotka vaikuttavat lihaksiin, luihin tai niveliin. Heidän pääpainonsa on käyttää tietämystään lääkärinä näiden alueiden ongelmien korjaamiseksi potilaissa, jotta he voivat palata normaaliin toimintaan ilman kipua.

Palkkaus: 5868e/kk

5. Eläinlääkäri

Eläinlääkärit ovat vastuussa toimistoon tai sairaalaan tulevien eläinten sairauksien tai vammojen diagnosoinnista sekä hoidosta ja potilaiden hoidon valvonnasta toipumisen aikana. Palkka alkaa noin 65 000 dollarista, mutta nousee nopeasti miljooniin noin viiden vuoden sisällä työn aloittamisen jälkeen.

Palkkaus: 4494e/kk

6. Proviisori

Proviisorit ovat vastuussa siitä, että tutkivat ja oppivat, mitkä ainesosat reagoivat keskenään, jotta he voivat luoda parhaita mahdollisia lääkkeitä. Heidän pääpainonsa on ymmärtää, kuinka kemikaalit ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, jotta riippumatta siitä, kenelle annat niitä, niillä on myönteinen vaikutus heidän yleiseen terveyteensä ja hyvinvointiinsa.

Palkkaus: 4225e/kk

7. Psykologi

Psykologit ovat vastuussa potilaiden erilaisten mielenterveyshäiriöiden diagnosoinnista ja hoidosta auttaakseen heitä elämään onnellisempaa elämää. Heidän pääpainonsa on käyttää psykologian tietämystään perimmäisen syyn selvittämiseksi ennen kuin he työskentelevät muiden lääkäreiden tai terveydenhuollon ammattilaisten kanssa hoitosuunnitelman laatimiseksi.

Palkkaus: 3904e/kk

ATK/IT-alan työt

8. IT-päällikkö

IT-päälliköt vastaavat yrityksensä tietojärjestelmästä ja turvallisuudesta.

Palkkaus: 5230e/kk

9. Ohjelmistokehittäjä

Ohjelmistokehittäjät suunnittelevat tietokoneohjelmia tai sovelluksia parantamaan organisaation tehokkuutta tai ratkaisemaan tiettyjä ongelmia käyttämällä tehokkaita menetelmiä, jotka lisäävät suorituskykyä.

Palkkaus: 5130e/kk

10. Ohjelmistoarkkitehti

Ohjelmistoarkkitehtien vastuulla on valvoa erilaisten ohjelmistojen suunnittelua ja kehitystä asiakkaiden määrittämien tarpeiden mukaisesti. Heidän pääpainonsa on käyttää tietojaan ja taitojaan tietokoneohjelmointikielissä tai muilla aloilla, kuten graafinen suunnittelu, jotta he voivat luoda lopputuotteen, jonka asiakkaat, markkinointiasiantuntijat tai muut organisaatiossa ovat hyväksyneet.

Palkkaus: 4769e/kk

11. Tietoturva-analyytikko

Tietoturva-analyytikot ovat vastuussa organisaation tietokonejärjestelmien, sähköisten tiedostojen, verkkojen ja ohjelmien suojaamiseen tarvittavien suojatoimenpiteiden toteuttamisesta ja hallinnasta.

Palkkaus: 4736e/kk

12. ICT-asiantuntija

ICT-asiantuntijat ovat vastuussa siitä, mitä tietokoneita tai ohjelmistoja heidän yrityksensä tarvitsee ratkaistakseen ongelmia tai lisätäkseen tuottavuutta.

Palkkaus: 3730e/kk

13. Tietokannan ylläpitäjä

Tietokannan ylläpitäjät ovat vastuussa tietokantojen kehittämisestä ja hallinnasta. Tietokanta on järjestelmä, joka tallentaa tiedot helposti käsiksi pääsevällä tavalla.

Palkkaus: 3580e/kk

Markkinointi- ja myyntiammatit

14. Vakuutusmyyjä

Vakuutusmyyntiedustajat ovat vastuussa sellaisten vakuutusten myynnistä, jotka tarjoavat asiakkaille erilaisia ​​vakuutuksia odottamattomien tapahtumien sattuessa. Heidän pääpainonsa on käyttää taitojaan ja tietojaan eri osa-alueilta auttaakseen asiakkaita löytämään oikean politiikan sen perusteella, mitä he tarvitsevat tai mihin heillä on varaa.

Palkkaus: 5750e/kk

15. Markkinointipäällikkö

Markkinointipäällikkö on henkilö, joka vastaa ja suunnittelee yrityksensä markkinointistrategioista.

Palkkaus: 4791e/kk

16. Myyntipäällikkö

Myyntipäälliköt ovat vastuussa myyntitiiminsä johtamisesta ja siitä, että he kaikki täyttävät kiintiönsä.

Palkkaus: 4650e/kk

17. Myyntiedustaja

Myyntiedustajat ovat vastuussa uusien asiakkaiden tai asiakkaiden löytämisestä, jotka ostavat heidän yrityksensä tuotteita tai palveluita, sekä ylläpitävät suhteita olemassa oleviin asiakkaisiin varmistaakseen, että he ostavat heiltä jatkossakin!

Palkkaus: 4320e/kk

Liiketalous/kaupallinen ala

18. Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajat ovat vastuussa organisaation johtamisesta erilaisten haasteiden läpi, joita voidaan kohdata sen menestymisen varmistamiseksi. Heidän pääpainonsa on käyttää liiketoimintatietojaan ja -taitojaan kohdistaakseen asianmukaiset varat, hallinta tai muut resurssit, joita tarvitaan tehtävien tai projektien onnistuneeseen loppuun saattamiseen.

Palkkaus: 9465e/kk

19. Liiketoiminnan johtaja

Liiketoiminnan johtajat ovat vastuussa yrityksensä päivittäisen toiminnan valvonnasta, johon kuuluu uusien työntekijöiden palkkaaminen ja sen varmistaminen, että heillä on kaikki tarvittava tehdäkseen työnsä hyvin.

Palkkaus: 7500e/kk

20. Liikkeenjohdon konsultti

Johdon konsultit työskentelevät suurten yritysten kanssa auttaakseen niitä ratkaisemaan ongelmia ja lisäämään voittoja.

Palkkaus: 6700e/kk

21. Ekonomisti

Ekonomistit ovat vastuussa taloutta koskevien tietojen keräämisestä ja analysoinnista, jotta he voivat tehdä tietoisia päätöksiä yrityksessä tai muussa organisaatiossa. He keskittyvät pääasiassa matemaattisen analyysin käyttämiseen, menneiden trendien tutkimiseen ja monimutkaisten talouskäsitteiden ymmärtämiseen, jotta he voivat toimittaa raportteja, jotka tarjoavat muiden tarvitsemaa tietoa.

Palkkaus: 5900e/kk

22. Business analyst

Toimintatutkimusanalyytikko vastaa organisaation toimintojen suunnittelusta ja koordinoinnista.

Palkkaus: 3850e/kk

Lakitiede

23. Lakimies

Asianajajat työskentelevät puolustajana, syyttäjänä tai immateriaalioikeuslakimiehenä.

Palkkaus: 4950e/kk

Tilastotiede ja analytiikka

24. Aktuaari

Aktuaarit vastaavat yrityksensä tilastojen ja tietojen hallinnoimisesta.

Palkkaus: 4764e/kk

25. Data-analyytikot

ovat vastuussa yritystä tai muuta organisaatiota koskevien tietojen keräämisestä ja analysoinnista, jotta he voivat tehdä tietoisia päätöksiä. Heidän pääpaino on asiantuntemuksensa käyttämisessä ohjelmistojen, tilastojen tai muiden alojen, kuten matematiikan, parissa, jotta he voivat luoda raportteja, jotka tarjoavat tietoa, jota muut tarvitsevat, joilla ei ole samaa osaamista kuin heillä.

Palkkaus: 4039e/kk

26. Tilastotieteilijä

Tilastotyöntekijät analysoivat numeerista tietoa tilastollisilla menetelmillä ongelmien ratkaisemiseksi tai kysymyksiin vastaamiseksi.

Palkkaus: 3800e/kk

Tekniikan ala

27. Öljy-insinööri

Öljy-insinöörit ovat vastuussa laitteista, joita käytetään poraamaan maanalaisia ​​kiviä, jotta öljy voidaan korjata. Heidän on myös hyödynnettävä geologiaa, fysiikkaa ja kemiaa koskevia tietojaan löytääkseen uusia tapoja tuottaa enemmän öljyä tai parantaa muiden yritysten nykyisiä käyttämiä menetelmiä.

Palkkaus: 11 200e/kk

28. Sähköinsinööri

Sähköinsinöörit ovat vastuussa sähkölaitteiden, kuten generaattoreiden tai piirien suunnittelusta, jotka käyttävät vaihtovirtaa (AC) laitteiden ja työkalujen tehostamiseen. Heidän pääpainonsa on käyttää insinööritietoaan uusien keksintöjen luomiseen sekä olemassa olevien parantamiseen.

Palkkaus: 4840e/kk

29. Insinööri

Insinöörit voivat työskennellä rakennustyömaan esimiehinä, rakennusinsinöörinä, konesuunnittelijana ja paljon muuta.

Palkkaus: 4764e/kk

Rakennusala ja arkkitehtuuri

30. Arkkitehti

Arkkitehdit ovat vastuussa tilan suunnittelusta tiettyjen henkilöiden, yritysten tai organisaatioiden tarpeisiin. Heidän pääpainonsa on käyttää tietojaan ja taitojaan asiakkaiden hyväksymien suunnitelmien tekemiseen, jotta he voivat aloittaa rakentamisen, kun kaikki materiaalit on kerätty toimittajilta.

Palkkaus: 4436e/kk

31. Rakennesuunnitelija (rakennusinsinööri)

Rakennesuunnittelijat ovat vastuussa infrastruktuurin suunnittelusta ja ylläpidosta, joka pitää kaupungin tai muun suuren alueen sujuvasti toiminnassa. Heidän pääpainonsa on käyttää tietämystään rakennusmateriaaleista, matematiikasta, teknisistä tekniikoista ja muusta varmistaakseen, että rakennukset on rakennettu tavalla, joka auttaa niitä kestämään pidempään niiden rakennustavalla.

Palkkaus: 4154e/kk

32. Rakennusmestari

Rakennusmestarit ovat vastuussa suurten projektien, kuten teiden, siltojen ja muiden rakentamisen, kehittämisestä. Heidän pääpainonsa on käyttää yleistä rakentamista koskevaa tietämystään varmistaakseen, että turvallisuusprotokollia on noudatettu, sekä varmistaakseen, että kaikki suunnitelmat projektin kulkua varten ovat menneet odotetusti.

Palkkaus: 3840e/kk

Merenkulku

33. Satamaliikenteen ohjaaja

Alusten liikenteenohjaajat ovat vastuussa alusten liikkeen valvonnasta ja ohjaamisesta tietyllä alueella turvallisuusohjeita noudattaen. Niiden pääpaino on asiantuntemuksensa käyttämisessä tekniikan tai muiden alojen, kuten tekniikan, parissa, jotta he voivat valvoa aluksia, jotka kulkevat vesistöjen, valtamerten, jokien ja muiden yli, varmistaakseen, että kaikkia nopeusrajoituksia koskevia sääntöjä on noudatettu.

Palkkaus: 5850e/kk

34. Merikapteeni

Merikapteenit ovat vastuussa aluksella olevista ihmisistä, jotta he voivat varmistaa kaikkien turvallisuuden ja ettei mikään mene pieleen matkan aikana. Heidän pääpainonsa on käyttää tietämystään laitteiden käsittelystä, ymmärrystä sääolosuhteista ja paljon muusta, jotta kukaan ei eksy merellä tai törmää muihin ongelmiin matkan varrella.

Palkkaus: 5091e/kk

Muut ammatit

35. Kaivosmies

Kaivostyöntekijät ovat vastuussa mineraalien, metallien tai muiden materiaalien poistamisesta maanpinnan alta. Niiden pääpaino on voimansa käyttämisessä raskaiden koneiden ohjaamiseen eri paikoissa kaivamiseen, jotta geologit ja insinöörit voivat analysoida ne ennen kuin ne puretaan kappaleittain tutkimustarkoituksiin.

Palkkaus: 4350e/kk

36. Geologi

Geologit ovat vastuussa planeetan tai alueen muodostavien kivien, maaperän ja muiden materiaalien tunnistamisesta ja tutkimisesta, jotta he voivat ymmärtää, kuinka se muodostui. Niiden pääpaino on geologian asiantuntemuksensa käyttämisessä uusien resurssien löytämisessä rakennusmateriaalien löytämiseksi, jotta yrityksiä voidaan selvittää, onko olemassa halvempaa tapaa tehdä asioita.

Palkkaus: 4215e/kk

37. Toimittaja

Toimittajat ovat vastuussa tiedon keräämisestä ja jakamisesta median kautta, jotta ihmiset, jotka eivät ehkä näe sitä, kuulevat tapahtumista. Heidän pääpainonsa on käyttää kirjoitustaitojaan päästäkseen tiettyihin paikkoihin tai ihmisiin, jotta he voivat raportoida livenä tapahtumista, kun niitä tapahtuu kaikkialla maailmassa.

Palkkaus: 4090e/kk

38. Ympäristöasiantuntija

Ympäristöasiantuntijat ovat vastuussa ympäristön tutkimisesta, jotta luontoon pääsevien päästöjen määrä voitaisiin minimoida. Heidän pääpainonsa on käyttää tietojaan siitä, miten kasvit, eläimet ja paljon muuta ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, jotta kaikki ymmärtäisivät paremmin, mitä ympärillään tapahtuu.

Palkkaus: 3973e/kk

39. Tutkija

Tutkijat ovat vastuussa uusien tuotteiden tai teknologioiden luomisesta, jotka hyödyttävät heidän yritystään.

Palkkaus: 3849e/kk

Yhteenveto

Kun on kyse korkeapalkkaisista töistä, terveydenhuollon uraa on vaikea päihittää. Asiantuntijat ansaitsevat yleensä suurimmat palkat, mutta yleislääkärit ja jopa muut kuin lääkäritehtävät, kuten anestesiologian sairaanhoitajat, tuovat varmasti houkuttelevia palkkoja.

Jos lääketieteen ala ei ole sinua varten, urat tekniikan ja liiketalouden johtamisen alalla voivat myös johtaa erinomaisiin palkkatuloihin.