Sen lisäksi, että teknologia on kehittynyt huimaa vauhtia, erityisesti korona-aikana juuri etätöiden merkitys on kasvanut. Nyt jos koskaan mietitään vauhdilla, millaisia töitä on mahdollista tehdä osittain tai jopa kokonaan etänä. Yksi näistä ammateista on virtuaaliassistentti. Mutta mikä tämä virtuaaliassistentti oikein on ja mitä se tekee?

Mikä on virtuaaliassistentti?

Virtuaaliassistenttia voitaisiin tänä päivänä kutsua virtuaaliseksi sihteeriksi. Oikeastaan virtuaaliassistentin työ ei usein eroa tavallisen assistentin tai sihteerin työstä mitenkään muuten kuin sillä, että virtuaaliassistentti tekee normaalisti työnsä etänä joko kotoa tai omalta toimistoltaan käsin.

Tämän lisäksi virtuaaliassistentti ei normaalisi ole suorassa työsuhteessa asiakkaan kanssa, vaan tekee työtä freelancerin tapaan toimeksiantona; eli työtunnit ja tehtävät sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Millaisia palveluita virtuaaliassistentti tarjoaa?

Virtuaaliassistentti voi tehdä tänä päivänä lähes mitä vain. Lisäksi, koska virtuaaliassistenttia ei tarvitse palkata tavallisen työntekijän tapaan, monet yritykset sekä yksityishenkilöt hyödyntävät virtuaaliassistentin tarjoamia palveluita.

Virtuaaliassistentit tekevät moninaisia toimeksiantoja asiakkaan puolesta. Näitä voivat olla esimerkiksi raporttien laatiminen, kirjanpito, tilitykset, kuittien selvitykset, laskutus, markkinointi, myyntilaskujen laatiminen sekä tapahtumien järjestäminen. Tämän lisäksi virtuaaliassistentti voi hoitaa asiakaspalvelun puolta, kuten vastata sähköposteihin ja puheluihin sekä päivittää yrityksen asiakasrekisteriä – toisin sanoen virtuaaliassistentti hoitaa lähes kaikkia samoja työtehtäviä kuin tavallinen assistentti, mutta vain etänä.

Kuka voi palkata virtuaaliassistentin?

Kuten yllä jo mainittiin, virtuaaliassistentin palveluita voivat hyödyntää sekä yritykset että yksityishenkilöt. Etenkin nopeasti kasvavat yritykset hyödyntävät usein virtuaaliassistentin tarjoamia palveluita, sillä virtuaaliassistentin palkkaaminen käy usein huomattavasti nopeammin kuin kokopäiväisen työntekijän rekrytointi.

Tämän lisäksi monet pk-yrittäjät hyödyntävät virtuaaliassistentin palveluita erityisesti, jos kyseisiä työtehtäviä ei tarvita säännöllisesti. Tässä mielessä virtuaaliassistentin palkkaaminen on huomattavasti edullisempaa kuin työntekijän.

Paljonko virtuaaliassistentti laskuttaa?

Vaikka Suomessa virtuaaliassistenttipalvelut eivät ole vielä ehtineet levitä yhtä laajoille markkinoille kuin muualla maailmassa, kotimaisten virtuaaliassistenttipalveluiden kysyntä on hiljalleen kasvamassa.

Koska virtuaaliassistentit työskentelevät normaalisti freelancereina määräaikaisessa toimeksiannossa, assistenttien hinnat määräytyvät toimeksiannon pituuden, työmäärän ja asiantuntemuksen mukaan. Normaalisti hinnat liikkuvat kuitenkin noin 20–60 euron välimaastossa per tunti ilman arvonlisäveroa.

Palveluiden hinnoissa voi kuitenkin olla suuriakin eroja, koska hinta määräytyy pitkälti sen mukaan, millaista osaamista virtuaaliassistentti tarjoaa ja millä kielellä. Näin ollen esimerkiksi harvinaisempia kielipalveluita tarjoavat virtuaaliassistentit laskuttavat yleensä enemmän kuin vaikkapa englanninkielisiä palveluita tarjoavat virtuaaliassistentit.

Virtuaaliassistentti on tämän päivän moniosaaja

Virtuaaliassistentti toimii modernin yhteiskunnan moniosaajana, joka voi suorittaa yksinkertaisten internet-hakujen lisäksi hyvinkin yksityiskohtaisia analyysejä ja tiedusteluja tarkemmistakin aihepiireistä.

Kaiken tämän lisäksi virtuaaliassistentti voi toimia normaalin sihteerin tapaan henkilökohtaisena assistenttina, joka huolehtii kalenterin ylläpitämisestä, muistuttaa tärkeistä tapaamisista ja kokouksista, varaa hammaslääkäriajan ja hoitaa vaikkapa syntymäpäiväkortit työntekijöille.

Modernin teknologian ansiosta virtuaaliassistentti voi toimia vaikka maailman toiselta puolelta käsin ja mihin vuorokauden aikaan tahansa. Palveluiden kasvavan kysynnän vuoksi myös tarjonta monipuolistuu ja hinnat muuttuvat entistä kilpailukykyisemmiksi.