Yrityksen markkinointiin kuuluu tänä päivänä lukematon määrä erilaisia strategioita, menetelmiä ja kanavia. Tämän lisäksi uusia strategioita kehittyy jatkuvasti lisää. Yksi nyky-yhteiskunnan kysytyimmistä markkinointistrategioista onkin digitaalinen markkinointi tai tuttavallisemmin internet-markkinointi.

Vielä muutama vuosikymmen takaperin digitaalisia kanavia oli tarjolla huomattavasti vähemmän kuin tänä päivänä. Yksi hyvä esimerkki tästä on sosiaalisen median kanavilla mainostaminen, josta on tullut kiistattomasti yksi merkittävimmistä markkinointikanavista kuluttajien ja B2B-asiakkaiden löytämiseksi.

Vaikka valinnanvaraa oli vähemmän, tämä helpotti myös yritysten taakkaa löytää ja suunnitella juuri omiin tarpeisiin sopivia markkinointistrategioita. Tänä päivänä internetin tarjoamat markkinointistrategiat ovat kuitenkin valtavat, joten on normaalia, että jopa kaikki yrityksetkään eivät ole sataprosenttisesti mukana tässä voimakkaan kehityksen meressä.

Vaikka internet-markkinointi tarjoaa lukemattoman määrän mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä yrityksenä, sen toimintaperiaatteet on onneksi suhteellisen helppo ymmärtää. Mitä internet-markkinointi sitten tarkoittaa, millaisia etuja se tarjoaa ja mistä kannattaa aloittaa?

Mitä tarkoittaa internet-markkinointi?

Internetin kysynnän lähes räjähdysmäinen kasvu yhdessä tekniikan valtavan kehityskaaren kanssa on luonut pohjaa joko osittain tai jopa kokonaan tietoverkoissa tapahtuvan liiketoiminnan kasvualustalle. Uudenlaiset tavat harjoittaa liiketoimintaa ovatkin avanneet uusia ulottuvuuksia myös yrityksen mainonnalle, jolle internetin maailma tarjoaa tänä päivänä lähes lukemattoman määrän erilaisia työkaluja ja mahdollisuuksia.

Tänä päivänä yritykset voivatkin hyödyntää internetiä moneen eri käyttötarkoitukseen liiketoiminnallisessa mielessä. Internetin avulla luodaan esimerkiksi asiakassuhteita sekä kotimaassa että ulkomailla, hallinnoidaan yrityksen sisäisiä toimintoja, seurataan budjetteja, suoritetaan kokouksia, seurataan asiakastyytyväisyyttä – ja tietysti, markkinoidaan yrityksen tuotteita ja palveluita.

Internet-markkinointia käytetään yleisterminä, jolla voidaan viitata kaikkeen digitaalisissa kanavissa tapahtuvaan markkinointiin. Vielä internet-markkinoinnin ensimmäisten vuosien aikana sillä viitattiin oikeastaan yksinoikeudella bannerimainontaa – joka on edelleen tärkeä osa tämän päivän internet-mainontaa – nykyään internet-markkinoinnin osa-alueeseen voidaan kuitenkin laskea lukuisia muitakin markkinointitapoja, joista tärkeimmät on listattu seuraavassa kappaleessa.

Vaikka internet-markkinoinnin merkitys tulee todennäköisesti vain kasvamaan entistä enemmän seuraavien vuosien aikana, kyseessä on jo kuumille kiville noussut tapa tehdä yrityksen palveluista ja tuotteista tuttuja juuri oikealle kohderyhmälle kilpailukykyiseen hintaan ja mitä luovimpien ja monipuolisimpien työkalujen kautta.

Internet-markkinoinnin näkökulmasta katsottuna tällä markkinoinnin osa-alueella on kolme tärkeää käyttötarkoitusta:

1. Potentiaalisten asiakkaiden hankkiminen sekä olemassaolevien asiakkaiden asiakassuhteiden ylläpitäminen
2. Suora ja epäsuora mainonta
3. Tuotteiden ja palveluiden verkkokauppa

Internet-markkinointi on siis paljon muutakin kuin pelkkää mainosten syytämistä mahdollisille asiakkaille. Koska itse markkinoinnin käsite on jo itsessään niin valtava, ei ole syytä olettaa, että internet-markkinointi olisi yhtään tätä yksiulotteisempaa tai vaatimattomampaa.

Koska internet-markkinointi on ollut yritysten hyötykäytössä jo 1990-luvulta saakka, kyseessä ole markkinoinnin alalla mikään uusi tulokas. Samalla on tietysti hyvä pitää mielessä, että vaikka sen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, voi internet-markkinointiin pohjautuva markkinointistrategia epäonnistua, jos sitä ei suunnitella oikein. Toisaalta taas kunnollinen internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin pohjautuva markkinointistrategia voi parhaimmillaan sekä tuoda merkittävää etua kilpailijoihin nähden että kasvattaa yrityksen näkyvyyttä.

Internet-markkinoinnin eri osa-alueet

Internet-markkinoinnin piiriin voidaan laskea muun muassa seuraavat osa-alueet:

1. Kotisivut

d

2. Hakusanamarkkinointi (esim. Google adwords)

3. Hakusanatutkimus

4. Bannerimainonta

5. Hakukoneoptimointi eli SEO

6. Sosiaalisen median kanavat (esim. Youtube, Instagram, Twitter) ja Facebook-markkinointi

7. Yhteisöt

8. Web Analytiikka (esim. Google Analytics)

9. Sisällön tuottaminen

10. Sähköpostimarkkinointi

Yksi internet-markkinoinnin kanavien halutuimmista ominaisuuksista on kävijämäärän kasvattaminen omille kotisivuille. Näistä hyviä esimerkkejä ovat Google AdWords, Hakukoneoptimointi ja some-markkinointi. Näiden kanavien tehtävänä onkin pääasiassa ohjata liikennettä kyseistä tuotetta tai palvelua tarjoavan yrityksen omille kotisivuille.

Uudenlaisen teknologian ansiosta näiden strategioiden päämääränä on tavoittaa potentiaaliset asiakkaat ja viedä heidät tuotetta tai palvelua tarjoavan yrityksen kotisivuille, jolloin mahdollisen kaupan todennäköisyys kasvaa. Tavoitteena on toisin sanoen lisätä yrityksen myyntiä ja kasvattaa omaa liikevaihtoa – toimivan ja tehokkaan markkinointistrategian ansiosta internet-markkinointi voikin raivata tietä todellisiin menestystarinoihin.

On toki hyvä pitää mielessä, että kaikki internet-markkinoinnin kanavat eivät sovellu jokaiselle yritykselle per se. Jokaisen yrityksen onkin pohdittava tarkkaan omia tavoitteitaan, joiden keskiöstä löytyy aina potentiaalinen asiakas. Kenelle kyseistä tuotetta tai palvelua halutaan myydä? Mikä tekee omasta palvelusta tai tuotteesta muita paremman? Millaiset markkinointistrategiat voisivat houkutella juuri haluttua asiakaskuntaa? Koska internet-markkinointi on usein hyvin visuaalista markkinointia, jokainen sana, väri, ääni ja yksityiskohta voi ratkaista.

Yksi hyvä tapa saada selville parhaimmat internet-markkinoinnin kanavat on testata niitä käytännössä. Koska vaihtoehtoja on lukuisia ja aika sekä budjetti usein rajattuja, näiden vaihtoehtojen joukosta kannattaa ottaa testiin esimerkiksi kaikkein suosituimmat kanavat, kuten Google-mainonta ja sosiaalisen median mainonta. Näiden kanavien testaaminen käytännössä tarjoaa arvokasta kokemusta kyseisistä markkinointistrategioista ja auttaa avaamaan internet-markkinoinnin maailmaa entistä enemmän.

Mitä etuja internet-markkinointi voi yritykselle tarjota?

Internet-markkinoinnilla on lukuisia etuja sekä pienemmille että suuremmille yrityksille. Yksi kiistattomasti merkittävimmistä eduista on kuitenkin se, että internet-markkinoinnin ansiosta yrityksen tuotteet ja palvelut voivat tavoittaa suuren joukon potentiaalisia asiakkaita lyhyessäkin ajassa. Internetin ansiosta nämä tuotteet ja palvelut saavat myös näkyvyyttä monissa eri kanavissa.

Muita internet-markkinoinnin etuja ovat muun muassa seuraavat:

 • Internet-markkinointi mahdollistaa mainoskampanjoiden tarkan seuraamisen ja analyysin.
 • Internet-markkinoinnin ansiosta mainoskampanjat on mahdollista kohdistaa juuri niille kanaville ja potentiaalisille asiakaskunnille, joista yritys on kiinnostunut. Mainosten kohdentaminen tekee markkinointistrategiasta samalla myös kustannustehokkaampaa.
 • Koska internet-markkinointi tarjoaa työkalut mainoskampanjoiden ja markkinointistrategioiden ajankohtaiseen seuraamiseen, niitä on mahdollista muokata ja muuttaa saatujen tulosten perusteella. Tämä puolestaan auttaa kertomaan yritykselle tarkkaan, millaiset strategiat toimivat ja millaisista markkinointitavoista kannattaa puolestaan luopua.
 • Internet-markkinoinnin kustannuksia on helppo seurata ja kohdentaa. Monipuolisten seuratantyökalujen ansiosta yritys voi nähdä samalta istumalta, mihin kanaviin rahaa on kulunut.
 • Internetin jatkuvasti muuttuvassa maailmassa myös pitkäaikaiset mainossopimukset ovat historiaa. Uusien työkalujen ansiosta yritys voi kouluttaa myös yrityksen sisällä markkinoinnista vastaavia asiantuntijoita, jolloin markkinointia ei välttämättä tarvitse ulkoistaa ollenkaan.
 • Internet-markkinoinnin ansiosta sekä uudet että olemassaolevat asiakkaat ovat vain muutaman klikkauksen päässä. Tämän ansiosta asiakassuhteen laadun parantaminen, asiakastyytyväisyyden mittaaminen sekä kyselyihin ja epäkohtiin vastaaminen lähes reaaliajassa mahdollistavat sen, että yritys pystyy luomaan verkon välityksellä asiakkaaseen huomattavasti interaktiivisemman suhteen.

 

Entäpä sitten kuluttajat?

Olisi hullua jättää mainitsematta, että myös kuluttajat hyötyvät internet-markkinoinnin tarjoamista eduista.

Asiakkaan tapauksessa internet-markkinoinnin kautta saatu informaatio ja ostotapahtumien siirtyminen verkkoon tarjoavat seuraavia etuja:

 

 • Internet-markkinoinnin mukavuus, nopeus ja saatavuus – oikeat tuotteet ja palvelut saavuttavat kohderyhmän omalta kotisohvalta käsin ja mihin vuorokauden aikaan tahansa
 • Ostoalueen laajeneminen ja tätä kautta kilpailun kiihtyminen, joka on omalta osaltaan johtanut siihen, että monet tuotteet ovat verkossa kivijalkaliikkeitä edullisempia
 • Entistä monipuolisempi tuotevalikoima – tuotteet lähetetään päävarastoilta, joiden tuotevalikoima on kivijalkaliikkeitä parempi
 • Mahdollisuus vertailla tuotteita muutamalla klikkauksella – verkkokauppojen kehittyessä useiden eri tuotteiden vertailu on mahdollista suorittaa samalta istumalta
 • Ostokokemusten vaihtaminen muiden asiakkaiden kanssa ympäri maailmaa
 • Maksamisen helppous ja turvallisuus – helpot verkko-ostokset luottokortilla, nettilompakolla tai mobiilimaksulla; myös tuotteiden ja palveluiden tilaaminen laskulla tai useassa eri maksu-erässä on yleistynyt
 • Asiakaspalvelun saatavuus – Monipuoliset kanavat (sähköposti, some, live-chat, puhelinpalvelu) yhteydenottoja varten riippumatta siitä, missä asiakas itse sijaitsee

 

Mistä internet-markkinoinnissa kannattaa lähteä liikkeelle?

Kuten aikaisemmin jo mainittiin, internet-markkinointi tarjoaa tänä päivänä valtavan määrän erilaisia työkaluja ja markkinointikanavia potentiaalisten asiakkaiden saavuttamiseksi niin kotimaassa kuin muuallakin maailmassa. Tämä mahdollisuuksien meri on kuitenkin omalla tavallaan johtanut siihen, että kaikki yritykset eivät osaa löytää omiin tarpeisiinsa sopivia markkinointistrategioita.

Yleisesti ottaen yksi hyvä tapa aloittaa yrityksen internet-markkinointi on turvautua valmiiksi suuriin kanaviin, joiden kävijämäärät liikkuvat päivittäin sadoissa miljoonissa ihmisissä. Kenties laajimman leikkikentän internet-markkinoinnin kannalta tarjoavat esimerkiksi Google ja Facebook. Näistä kanavista aloittaminen on usein turvallista ja helppoa, sillä suurin osa potentiaalisista asiakkaista todennäköisesti käyttää jo näitä kanavia.

Yksi internet-markkinoinnin avainsanoista on sisällön tuottaminen. Vaikka sisällön tuottaminen on aina ollut tärkeä osa onnistunutta markkinointia, siitä on kasvanut internetin aikakaudella todellinen yritysten supervaltti, jolla on paljon merkitystä sen suhteen, päättääkö potentiaalinen asiakas tutustua mainostettavaan tuotteeseen tai palveluun tarkemmin.

Potentiaalisten asiakkaiden ohjaamiseen yrityksen kotisivuille löytyy useita eri työkaluja. Tärkeä työ ei kuitenkaan pääty siihen, kun potentiaalinen asiakas saapuu yrityksen kotisivuille, vaan samalla on tärkeää, että yritys omaa oikeat työkalut seuratakseen myös sitä liikennettä, mitä yrityksen sivuilla tapahtuu. Mitä tuotteita katsellaan eniten? Kuinka pitkään asiakkaat viettävät sivustolla aikaa? Miltä kanavalta ohjautuneet asiakkaat ostavat muita todennäköisemmin? Näistä mittauksista voi olla vaikeaa saada täysin luotettavia tuloksia erityisesti alussa, mikäli sivustolla ei vieraile vielä runsaasti asiakkaita. Kävijämäärien kasvaessa nämä työkalut kannattaa kuitenkin ehdottomasti ottaa hyötykäyttöön.

Onnistuneessa markkinointistrategiassa asiakas on aina keskiössä. Tästä syystä onkin syytä muistaa, että internetin aikakausi on mahdollistanut sen, että yrityksillä on tänä päivänä käytössään enemmän työkaluja asiakkaan yhteydenpitoa varten. On tärkeää, että asiakas kokee yhteydenoton helpoksi, eli yrityksen kannattaa tarjota asiakkaalle monipuolisia yhteydenottotapoja. Samalla tapaa kuin kotisivujen liikenteen seuraaminen on tärkeää, joten esimerkiksi Googlen analytiikka tarjoaa erilaisia etuja asiakaskontaktien seuraamisessa jopa päivätasolla.

Tehokkaaseen internet-markkinointiin on panostettava samalla tavalla aikaa ja rahaa kuin mihin tahansa muuhunkin markkinoinnin osa-alueeseen. Yleinen uskomus siitä, että internet-markkinointi olisi puoli-ilmaista, on siis harhaanjohtava. Vaikka on totta, että oikein suunniteltuna ja kohdistettuna internet-markkinointi palauttaa moninkertaisena markkinointiin investoidut resurssit, on tärkeää, että markkinoinnin kulut mitoitetaan tehokkaasti yrityksen omiin menoihin ja tuloihin.

Mahdollisimman kustannustehokkaan internet-markkinoinnin takaamiseksi on tärkeää, että yritys keskittyy alussa kasvattamaan näkyvyyttään potentiaalisen asiakaskunnan keskuudessa. Tärkeintä onkin keskittyä alussa niihin kanaviin, jotka mahdollistavat kotisivujen kävijämäärän kasvattamisen, jonka jälkeen resursseja voidaan keskittää enemmän digitaalisen markkinoinnin tuottavuuteen sekä niihin kanaviin, jotka tavoittavat potentiaalisen asiakaskunnan kaikkein tehokkaimmin.

Internet-markkinointi elää ja muuttuu, ja yritysten on kasvettava mukana

Kun tarkastellaan sitä, mitä internet-markkinointi piti sisällään vaikka 2000-luvun alussa ja mitä se on tämän päivän 2020-luvulla, voidaan huomata, että kyseessä on suhteellisen volatiili markkinoinnin osa-alue. Toisin sanoen se, mikä toimi eilen, ei välttämättä toimi enää tänään ollenkaan tai on muuttanut muotoaan johonkin toiseen.

On tärkeää, että yritykset osaavat elää tämän muutoksen mukana. Vanhoihin kaavoihin kangistuminen ja sellaisiin markkinointikanaviin ripustautuminen, jotka eivät enää toimi, ovat yrityksen kilpailukykyä vaarantavia asenteita, joita kannattaa välttää.

Internet-markkinointi tarjoaa tänä päivänä valtavan määrän erilaisia mahdollisuuksia kasvattaa yrityksen näkyvyyttä, kohdistaa markkinointia oikeille kanaville ja kasvattaa tietysti omaa myyntiä. Oikean hyödynnettynä se on yrityksen paras ystävä, mutta siihen on myös helppo tuhlata aikaa ja resursseja, jos markkinointistrategia on alusta asti pielessä.

Onneksi tämän päivän trendien seuraaminen ei ole kovin vaikeaa – itse asiassa riittää, että yritys on mukana oikeassa kanavissa ja seuraa tarkkaan asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Näillä työkaluilla on jo varsin helppo huomata, millaiset markkinointistrategiat toimivat ja millaisia keinoja kilpailevat yritykset käyttävät.

Internet-markkinoinnin ansiosta asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen on entistä helpompaa ja kustannustehokkaampaa, joten siihen kannattaa ehdottomasti panostaa. Internetin tarjoama yhteisöllisyys ajasta ja paikasta riippumatta onkin yksi internet-markkinoinnin suurimmista valttikorteista, johon panostaminen maksaa itsensä moninverroin takaisin. Koska internetin aikakausi on tullut jäädäkseen, on jokaisen yrityksen pohdittava viimeistään nyt, millä tavalla aikoo itse lähteä mukaan digitaaliseen markkinointiin.