Liiketoimintasuunnitelma tai lyhyemmin LTS on ennen kaikkea uusille yrittäjille ja tuoreille yrityksille suunnattu asiakirja, jossa kuvaat jäsennellysti liikeideaa, yrityksen liiketoimintaa, kannattavuutta, riskejä, toiminnan laajuutta, omaa osaamista ja yrityksen tulevaisuuden näkymiä pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Lisäksi liiketoimintasuunnitelmassa pyritään kartoittamaan mahdollisimman realistisesti liiketoimintaan liittyviä kuluja ja budjettia, sekä kuvailemaan, millä tavoin näitä kuluja pyritään kattamaan.

Millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma?

Ei hätää – hyvän liiketoimintasuunnitelman ei tarvitse olla satoja sivuja pitkä opus! Jos liiketoiminta on pientä, ei liiketoimintasuunnitelmankaan yleensä tarvitse olla kovin monimutkainen tai laaja. Näin ollen, mitä suurempiin tavoitteisiin aiot yrityksesi kautta pyrkiä, sitä enemmän aikaa sinun tulee panostaa myös liiketoimintasuunnitelmasi tekemiseen.

Hyvä liiketoimintasuunnitelma on selkeä ja hyvin jäsennelty. Sen tulee sisältää kaikki se tärkeä tieto, mitä tulet tarvitsemaan niin yrityksen liiketoiminnan aloittamista kuin kehittämistä varten. Tässä artikkelissa jaamme sinulle muutamia hyviä vinkkejä siihen, millä tavalla saat itse koottua monipuolisen ja laadukkaan liiketoimintasuunnitelman suhteellisen pienellä vaivalla.

Miksi se kannattaa tehdä?

Liiketoimintasuunnitelma on välttämätön työkalu silloin, kun mietitään yrityksen rahoituksen hakemista. Tällöin pankkia, sijoittajaa tai mitä tahansa muuta tahoa kiinnostaa tietysti kaikkein eniten se, onko yrityksellä tulevaisuutta ja kannattaako siihen panostaa aikaa ja rahaa. Tästä syystä nämä tahot vaativat lähes poikkeuksetta liiketoimintasuunnitelman laatimista. Liiketoimintasuunnitelma on myös edellytys TE-toimiston myöntämän starttirahan saamiselle.

Jos unohdetaan hetkeksi rahoitus, on hyvä mainita tässä kohtaa, että liiketoimintasuunnitelma kannattaa ennen kaikkea laatia omaa itseä varten. Sitä ei siis kannattaisi nähdä pakollisena pahana, vaan pikemminkin kultaakin kalliimpana apulaisena, joka tulee osoittamaan sinulle tietä yrittäjyyden polullasi. Liiketoimintasuunnitelma on oma visiosi ja missiosi yrityksestäsi ja sen kannattavuudesta; sen avulla osoitat muille – ja ennen kaikkea itsellesi – että yritykselläsi on tulevaisuus.

Näin teet liiketoimintasuunnitelman itse

Liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ei yleensä tarvita ulkopuolista apua. Sen tekeminen onnistuu siis helposti itse. Mielessä kannattaakin pitää, että liiketoimintasuunnitelmassa tärkeintä ei ole koskaan se, kuinka pitkä siitä tulee, vaan se, että onnistut kuvaamaan omin sanoin suunnitelmassa kaikki yritystä ja yritystoimintaa koskevat keskeisimmät tiedot.

Liiketoimintasuunnitelman rakenne

Vaikka aluksi liiketoimintasuunnitelma kuulostaa monimutkaiselta tehtävältä, ei se sitä onneksi ole. Jotta ymmärtäisit paremmin sen rakennetta, voimme purkaa liiketoimintasuunnitelman 10:een eri osa-alueeseen, jotka on listattu seuraavassa kappaleessa tarkemmin. Tämä liiketoimintasuunnitelman jakaminen osiin voikin auttaa sinua raportin jäsentelyssä.

Vaikka liiketoimintasuunnitelma koostuu perinteisesti niistä osista, joista kerromme sinulle tarkemmin alla lisää, voit halutessasi täysin vapaasti tiivistää, yhdistää, lisätä tai laajentaa alla mainittuja osa-alueita paremmin oman yrityksesi tarpeiden mukaisiksi. Pidä siis mielessä, että koska olet itse liiketoimintasi tärkein avaintekijä, luonnollisesti tärkeintä on se, että kykenet jäsentelemään ja kirjaamaan oleelliset asiat ylös tavalla, jonka sinä ymmärrät parhaiten.

Monet aloittavat liiketoimintasuunnitelman laatimisen jäsentelemällä sisällysluettelon. Sisällysluettelo ei kuitenkaan ole pakollinen osa toimivaa ja käytännöllistä liiketoimintasuunnitelmaa. Näihin muotoseikkoihinkin kannattaa toki panostaa erityisesti silloin, jos aiot esitellä liiketoimintasuunnitelmaa ulkopuolisille tahoille esimerkiksi rahoituksen saamiseksi.

Yrityksen perustiedot

Liiketoimintasuunnitelmaan kannattaa kirjata aivan ensimmäiseksi yrityksen perustiedot, eli yrittäjän tai yritystoiminnan avainhenkilöiden henkilötiedot, yritykselle alustavasti suunniteltu nimi, yrityksen yhteystiedot ja osoite, yrityksen toimiala sekä yhtiömuoto – eli toiminimi, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö vai osakeyhtiö.

Liikeidea – tuotteet ja palvelut

Jokaisen liiketoiminnan pohjana toimii liikeidea. Siksi liikeideaa kannattaa kuvailla myös muutamalla lauseella liiketoimintasuunnitelmassa. Tässä kohtaa sinun kannattaa kertoa ulkopuolisia kuulijoita silmällä pitäen, millaista yritystä olet perustamassa, millaisia tuotteita tai palveluita myyt, keitä asiakkaasi tulevat olemaan ja millä tavalla myynti tulee tapahtumaan.

Markkinatilanne ja kilpailijat

Tämä kohta kiinnostaa erityisesti rahoittajia, joten mikäli aiot hakea liiketoiminnallesi ulkopuolista rahoitusta, tähän liiketoimintasuunnitelman osa-alueeseen kannattaa panostaa erityisen tarkkaan. Tässä liiketoimintasuunnitelman kohdassa kartoitat siis omaa markkinatilannetta sekä analysoit kilpailijoita.

Yrittäjän osaaminen ja aiempi kokemus

Tässä kohdassa sinun tulee pohtia itseäsi yrittäjänä ja kuvailla, millaiset ominaisuutesi sekä koulutuksen, osaamisen että aikaisemman työkokemuksen pohjalta auttavat tukemaan tietäsi yrittäjänä kyseisellä toimialalla. Pohdi myös, millaisissa asioissa voisit parantaa.

SWOT-analyysi

SWOT-analyysi auttaa sinua määrittelemään niin omat kuin yrityksen sisäiset vahvuudet (S eli Strengths) ja heikkoudet (W eli Weaknesses) sekä ulkoiset mahdollisuudet (O eli Opportunities) ja mahdolliset uhat (T eli Threats).

Asiakkaat

Asiakkaat ovat tietysti yrityksesi menestyksen keskipisteessä, mutta tämä kohta kiinnostaa paljon myös rahoittajia. Kysy siis itseltäsi tässä kohtaa, ketkä ovat asiakkaitasi, mitä he haluavat tuotteiltasi ja palveluiltasi ja millä tavoin aiot saada heidät ostamaan tuotteitasi tai palveluitasi.

Markkinointi ja myynti

Analysoi tässä liiketoimintasuunnitelman kohdassa asiakkaiden tarpeita sekä sitä, millä tavalla aiot markkinoida tuotteitasi tai palveluitasi. Listaa ylös, millaisia markkinointikanavia aiot käyttää, miten aiot tavoittaa asiakkaasi ja missä ja miten aiot myydä tuotteitasi tai palveluitasi.

Riskien hallinta

Yritystoimintaan liittyy sekä lukuisia etuja että myös joitakin riskejä. Kartoita tässä osiossa liiketoiminnan riskejä ja sitä, miten todennäköisiä ne ovat. Pohdi myös niiden seuraamuksia liiketoiminnan kannalta sekä niitä keinoja, millä tavoin olet varautunut niihin.

Rahoitus ja budjetointi

Kuten voit varmasti jo aavistaa, yrityksen kuin yrityksen kannalta rahoitus ja budjetointi ovat avainasemassa. Mieti siis tässä kohtaa, millä tavalla aiot rahoittaa toimintaasi ja kuinka suurista investoinneista on kyse. Pohdi myös sitä, millä tavoin suunnitelmissasi on varmistaa yrityksen talous ensimmäisten kuukausien aikana ja millaisia tulonlähteitä yrityksellä tulee olemaan.

Yrityksen perustamiseen liittyvät käytännön asiat

Kun edellä listatut kohdat on saatu jäsenneltyä, on vielä lopuksi hyvä miettiä muita yrityksen perustamiseen liittyviä käytännön asioita. Nämä kohdat riippuvat pitkälti esimerkiksi siitä, millaiset suunnitelmat sinulla itselläsi on yrityksen kehityksen kannalta, aiotko laajentaa toimintaa sekä millaisia konkreettisia tavoitteita sinulla on lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Liiketoimintasuunnitelmaan kannattaa siis kirjata ylös esimerkiksi tiedot yrityksen toimitiloista ja sijainnista sekä siitä, tarvitaanko yritystoimintaa varten erilaisia kalusteita tai muita hankintoja, sekä miten ja mistä ne aiotaan hankkia.

Lisäksi, jos suunnitelmissasi on palkata työntekijöitä, sinun tulee kartoittaa tästä koituvia kuluja ja vastuita. On myös hyvä pohtia, tarvitsetko yritystoimintaa varten erillisiä lupia, eli aiotko esimerkiksi rekisteröidä yrityksen nimen/tavaramerkin/patentin/mallisuojan tai aiotko esimerkiksi myydä palveluita tai tuotteita, jotka vaativat erillisen viranomaisen luvan.

Liiketoimintasuunnitelmassa kannattaa lisäksi ottaa huomioon muutamia muita tärkeitä käytännön asioita, jotka liittyvät yrittäjän arkeen. Näitä ovat esimerkiksi yrittäjän vakuutukset, mahdollinen starttirahan hakeminen, millä tavalla aiot hoitaa yrityksen kirjanpidon ja laskutuksen sekä millaisen yritysmuodon aiot yrityksellesi valita ja miksi päädyit tähän valintaan.

Usein kysyttyjä

Mikä on liiketoimintasuunnitelma eli LTS?

Liiketoimintasuunnitelma tarkoittaa kirjallista suunnitelmaa yrityksen toiminnasta. Suunnitelma helpottaa käsittämään mitä kaikkea ottaa huomioon, ennen yrityksen perustamista.


Miten liiketoimintasuunnitelma tehdään?

Liiketoimintasuunnitelma tulee tehdä kirjallisena tästä artikkelista löytyvien ohjeiden mukaisesti. Sen voi tehdä haluamallaan tavalla esimerkiksi WORD-ohjelmalla.


Mitä hyötyä liiketoimintasuunnitelmasta on?

Liiketoimintasuunnitelma on pakollinen starttirahaa haettaessa, mutta se on myös äärimmäisen hyödyllinen jokaiselle aloittavalle yrittäjälle.

Liiketoimintasuunnitelman avulla on helpompi ymmärtää aloitettavan yrityksen toimintaa ja yrityksen kannattavuuden laskemista. Se auttaa myös yrittäjää kehittämään liiketoimintaansa oikeaan suuntaan.