Oletko miettinyt vakavasti oman yrityksen perustamista? Ennen uuden yrityksen ovien avaamista sinun tulisi ottaa huomioon useita tärkeitä näkökohtia aina yritysmuodon valinnasta rahoitukseen ja henkilökunnan palkkaamiseen. Tästä syystä olemme koonneet tähän artikkeliin hyödyllistä tietoa yrityksen perustamisesta vaihe vaiheelta.

Yritysmuodon valinta

Yritysmuodon valinta on yksi ensimmäisistä tehtävistä, joka sinun tulee tuoreena yrittäjänä päättää. Yritysmuotoja on olemassa useita; toiminimi, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osakeyhtiö. Mutta mistä sitten voit tietää, mikä näistä yritysmuodoista sopii juuri sinulle? Katsotaanpa alla tarkemmin kaikkien edellä mainittujen yritysmuotojen tärkeimmät pääpiirteet.

1. Toiminimi

Toiminimi sopii parhaiten niille yrittäjille, joiden liiketoiminta on pienimuotoista, jossa tekeminen perustuu omaan työpanokseen ja jonka vuosittaiset kustannuksetkin ovat suhteellisen pienet. Näin ollen, jos uskot, ettei sinulla ole tarvetta sen suuremmille hankinnoille tai lainoille, toiminimi voi tässä tapauksessa olla ainakin alkuun helppo ja edullinen yritysmuoto.

2. Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö voi puolestaan toimia sopivana yritysmuotona silloin, jos liiketoimintasi perustuu edelleen omaan työpanokseesi, mutta haluat tässä tapauksessa mukaan myös sijoittajan. Kommandiittiyhtiö on osakeyhtiötä helpompi perustaa ja sen hallinnoiminen on mutkattomampaa.

Toimintaan tarvitaan kuitenkin mukaan vähintään kaksi yhtiömiestä, joista toinen on vastuunalainen, eli joka vastaa työstä ja toinen puolestaan äänetön yhtiömies, joka vastaa rahallisesta panoksesta.

3. Avoin yhtiö

Avoin yhtiö muistuttaa yritysmuotona pitkälti kommandiittiyhtiötä, sillä avoimessa yhtiössä tulee myös olla vähintään kaksi yhtiömiestä, mutta tällöin jokainen yhtiömies vastaa yhtiön nimissä tehdyistä sopimuksista ja sitoumuksista yhteisvastuullisesti.

Avoimen yhtiön perustamista kannattaakin pohtia useampaan kertaan, sillä on tärkeää, että yhtiömiesten välillä vallitseva luottamus on suurta. Avoin yhtiö sopii kuitenkin hyväksi yritysmuodoksi erityisesti silloin, kun haluat jakaa yhtiön liiketoimintaan liittyvät vastuut yhdessä luotettavien yhtiökumppaniesi kanssa.

4. Osakeyhtiö

Osakeyhtiö soveltuu suurimmalle osalle yrittäjistä, sillä se tarjoaa selkeitä työkaluja yritystoiminnan järjestämiseen. Osakeyhtiö eroaa edellä listatuista yhtiömuodoista niin, että tässä yritysmuodossa henkilökohtaista vastuuta ei ole – ellet ole sitten taannut liiketoimintaa omaisuudellasi.

Osakeyhtiön perustaminen voi olla varteenotettava yritysmuoto erityisesti silloin, kun liiketoiminnassa aiotaan tehdä suuria investointeja tai yhtiössä toimii useampia työllistyviä omistajia. Tästä huolimatta osakeyhtiö sopii yritysmuotona myös pienemmille yrityksille.

 

Liikeidea

Yleensä yksi yrittäjyyden tielle ajavista suurista voimista on liikeidea, joka on monella tuoreella yrittäjällä mielessä selkeänä jopa ennen yritysmuodon valitsemista. Ideoita on oikeastaan lähes yhtä monta kuin niiden toteuttajaa, mutta samalla on syytä pitää mielessä, että aivan kaikki ideat eivät aina ole toteuttamisen arvoisia.

Kilpailu on tänä päivänä kovaa ja tästä syystä on tärkeää, että liikeidea perustuu johonkin sellaiseen ominaisuuteen, jota tarjoaa sinulle valttikortteja kilpailijoihin nähden. Aina liikeidean ei onneksi tarvitse olla uraauurtava innovaatio, vaan toisinaan riittää, että pyrit erottumaan joukosta oman imagosi, laadukkaan asiakaspalvelun ja hyvälaatuisten tuotteiden tai palveluiden avulla.

Yrityksen nimeäminen

Yrityksen nimeäminen ei ole kaikille tuoreille yrittäjille itsestäänselvyys. Toisille idea nimestä syntyy yhdessä yössä ja toiset saavat panostaa aivoriiheen toden teolla keksiäkseen yritykselleen arvoisensa nimen. Esimerkiksi yksityisen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse rekisteröidä toiminimeä, mutta tässäkin tapauksessa yrityksen nimeäminen kuitenkin kannattaa, sillä se tarjoaa nimen käytölle yksinoikeuden.

On tärkeää, että yrityksen nimi on helppo lausua ja se jää asiakkaiden mieleen. Nimen tulisi samalla kuitenkin olla sen verran uniikki, ettei se sekoitu helposti muihin saman alan (tai oikeastaan minkä tahansa muun alan) brändien kesken.

PRH:n nimipalvelusta on mahdollista tarkistaa jo etukäteen, onko suunnittelemasi nimi jonkun toisen yrityksen käytössä. Yrityksen nimi rekisteröidään samaan aikaan yrityksen perustamisilmoituksen kanssa, joten tästä syystä toimivaa nimeä kannattaa pohtia jo hyvissä ajoin.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma – tuo yrittäjän paras ystävä! Toimiva liiketoimintasuunnitelma on lähes korvaamaton apu tuoreelle yrittäjälle, joten siihen kannattaa panostaa. Onneksi liiketoimintasuunnitelman laatiminen ei ole kovinkaan vaikeaa ja esimerkiksi pienyrittäjänä pääset nopeasti alkuun yksinkertaisellakin suunnitelmalla.

Liiketoimintasuunnitelma on kuin koko yritystoiminnan kattava ohjekirja, jossa hahmotellaan yrityksen myyntiä ja markkinointia, suunnitellaan tuotteiden hinnoittelua, arvioidaan tuotannon kustannuksia, laaditaan henkilöstösuunnitelma sekä analysoidaan yrityksen mahdollisuuksia ja riskejä sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä.

Liiketoimintasuunnitelma nousee tärkeäksi tekijäksi silloin, kun aiot hakea rahoitusta. Tällöin pankkia, sijoittajaa tai muuta rahoittajaa kiinnostaa eniten se, onko liiketoiminnalle riittävästi kysyntää. Tätä varten liiketoimintasuunnitelmassa kannattaa keskittyä kartoittamaan erityisesti potentiaalinen asiakaskunta sekä kilpailijat.

Yksi liiketoimintasuunnitelman tärkeimpiä tavoitteita onkin luoda selkeä suunnitelma yritystoiminnasta, jolla aiot taata itsellesi riittävän toimeentulon – tästä syystä liiketoimintasuunnitelma kannattaa aina laatia itseä varten. Apua ja neuvoja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen voi saada esimerkiksi uusyrityskeskusten maksuttomasta neuvonnasta.

Yrityksen käynnistäminen ja kustannukset

Ennen yritystoiminnan käynnistämistä on tärkeää pyrkiä arvioimaan mahdollisimman tarkkaan ensimmäisen puolen vuoden aikana kertyvät kulut. Vaikka onkin totta, että kaikkea ei ole mahdollista ennakoida, ilman täsmällistä budjettia et pysty esimerkiksi laskemaan rahoituksen tarvetta saatikka yrityksen kannattavuutta.

Etukäteen laadittuun budjettiin kannattaa siis kirjata ylös kaikki yrityksen kiinteät kustannukset, kuten vuokrat ja henkilökunnan palkat, yrityksen perustamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset, kuten perustamisesta koituvat kustannukset, sekä yritysmuodon mukaiset verot.

Starttiraha ja muut tuet

Yrityksen perustaminen vaatii lähes kaikissa tapauksissa ainakin jonkin verran alkupääomaa. Tästä syystä on tärkeää pohtia heti alkuvaiheessa, paljonko rahaa tarvitaan ja mistä rahoitusta aiotaan hakea. Monissa tapauksissa yritystoiminnan perustamiseksi voit hakea starttirahaa tai muita tukia, kuten Business Finlandin myöntämää apurahaa, jota myönnetään esimerkiksi sellaisille yrityksille, jotka osoittavat merkittävää kasvupotentiaalia.

Starttirahan tapauksessa tukea tulee hakea jo ennen yritystoiminnan aloittamista. Starttirahaa haetaan TE-toimistosta ja se on suunnattu aloitteleville yrittäjille. Jotta voisit saada tuoreena yrittäjänä starttirahaa, sinun tulee esittää TE-toimistolle huolellinen liiketoimintasuunnitelma ja näyttöä siitä, että liikeideasi tulee menestymään. Starttiraha on veronalaista tuloa, joka verotetaan oman veroprosenttisi mukaan. Sitä voidaan myöntää aina yrityksen perustamisesta lähtien ja sitä maksetaan vähintään kuudelta kuukaudelta ja enintään vuoden ajalta.

Perustaminen ja rekisteröiminen

Ennen yritystoiminnan aloittamista uusi yritys on rekisteröitävä kaupparekisteriin perustamisilmoituksella. Perustamisilmoituksen lomassa voit ilmoittautua myös arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, jos nämä koskevat liiketoimintaasi.

Perustamisilmoituksen täyttämiseen kannattaa varata jonkin verran aikaa. Olemme koonneet alle tiivistetyn listan kaikista niistä tiedoista, jotka sinun on täytettävä ilmoitukseen. Muista tarkistaa tiedot huolella ennen lähettämistä.

1. Yrityksen nimi
2. Aputoiminimet (jos yrityksen sisällä on erilaisia toimintoja, esimerkiksi eri konseptilla toimivaa liiketoimintaa)
3. Yrityksen kotipaikka
4. Rekisteröinti Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (sähköinen rekisteröinti on edullisempaa kuin paperilomakkeella tehty rekisteröinti, mutta esimerkiksi kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö on mahdollista rekisteröidä toistaiseksi vain paperilomakkeella)
5. Yhteystiedot
6. Tilikausi (yleensä kalenterivuosi, mutta mikäli liiketoiminta on kausiluonteista, tilikausi kannattaa määrittää tämän mukaan)
7. Päätoimialan valinta
8. Liitteet (esimerkiksi avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tapauksessa yhtiösopimus ja osakeyhtiön tapauksessa perustamissopimus ja yhtiöjärjestys)
9. Henkilötietolomakkeen täyttäminen

Perustamisilmoituksen täyttäminen on varsin helppoa, mutta tiedot kannattaa tarkistuttaa ennen lähettämistä esimerkiksi yritysneuvojan tai kirjanpitäjän toimesta. Tällä tapaa varmistat, että kaikki tiedot ovat oikein, jolloin vältyt myös mahdollisilta lisäselvityspyynnöiltä.

Liiketilat ja välineet

Liiketilan ja välineiden hankinta riippuu pitkälti siitä, millaiselle toimialalle olet yritystä perustamassa. Luonnollisesti uuden yrityksen perustaminen tulee sitä kalliimmaksi, mitä enemmän hankintoja sinun tulee tehdä ennen varsinaisen liiketoiminnan aloittamista.

Esimerkiksi liiketilan hankinnassa kannattaa kiinnittää huomiota sijaintiin. Paremmalla paikalla sijaitsevat liiketilat ovat normaalisti kalliimpia, mutta toisaalta, jos liiketoimintasi perustuu asiakkaiden kanssa käytyyn kontaktiin, sijainnilla on todella merkitystä. Tänä päivänä yritys voi toimia myös kokonaan verkossa ja tätä vaihtoehtoa kannattaa pohtia aina silloin, jos se vain on mahdollista.

Työvälineitä on mahdollista sekä ostaa että vuokrata. Vuokraaminen ei kuitenkaan aina tule edullisemmaksi varsinkin, jos tarvitset kyseisiä välineitä säännölliseen käyttöön. Yrityksille on tarjolla myös leasing-sopimuksia, jotka sopivat varsinkin kalliimpiin hankintoihin.

Nettisivut ja tarvittavat palvelut

Jos yritys ei myy, ei se myöskään tuota. Tästä syystä työ ei suinkaan pääty siihen, kun yrityksen perustamista varten tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa, sillä yrityksen palvelut ja tuotteet on johdettava potentiaalisen asiakaskunnan saataville. Yksi tärkeimmistä työkaluista tässä tehtävässä ovat nettisivut.

Nettisivujen ulkoasuun ja sisältöön kannattaa panostaa, sillä monet asiakkaat tekevät ostopäätöksensä yrityksen nettisivujen pohjalta. Lisäksi nettisivut toimivat merkittävänä väylänä asiakkaan ja yrittäjän välisessä yhteydenpidossa ja tästä syystä on tärkeää, että yhteystiedot ovat aina selkeästi esillä ja ajankohtaiset.

Joissakin tapauksissa voi olla järkevää, että nettisivujen luominen ja hallinta ulkoistetaan ammattilaiselle, mikäli budjetti antaa vain myöten. Vaikka et olisikaan velho teknologisten laitteiden kanssa, nettisivujen hallinnointia ja muiden sosiaalisten tilien ylläpitoa kannattaa ehdottomasti opetella, koska valtava osa potentiaalisten asiakkaiden yhteydenotoista tulee nimenomaan verkon kautta.

Tapoja, joilla voit kasvattaa palveluidesi ja tuotteidesi tietoisuutta asiakkaiden keskuudessa on paljon. Tästä syystä on tärkeää, että kartoitat juuri omalle yrityksellesi toimivimmat kanavat, jotka riippuvat pitkälti yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista ja kohderyhmästä.

Rahoitus

Jos et pysty tai voi hakea starttirahaa tai muita valtiollisia tukia, yksi vaihtoehto yritystoiminnan perustamiseksi on hakea yrityslainaa. Yrityslainaa on mahdollista hakea pankista, yksityisiltä rahoituslaitoksilta, Finnverasta tai niin kutsutuilta bisnesenkeleiltä eli yksityisiltä sijoittajilta.

Tänä päivänä yrityslainan hakeminen onnistuu helposti netin kautta ja lainapäätöksen voi saada parhaimmillaan jo saman vuorokauden aikana. Yrityslainaa haettaessa on lisäksi tärkeää, että vertailet lainatarjouksia keskenään löytääksesi kaikkein edullisimmalla korolla varustetun lainan.

Vakuutukset

Yrityksesi lisäksi myös sinä tarvitset yrittäjänä elintärkeitä vakuutuksia, jotka auttavat turvaamaan taloudellisen tilanteesi esimerkiksi eläköitymisen tapauksessa. Yrittäjyyttä koskevat vakuutukset voidaan luokitella pakollisiin ja vapaaehtoisiin vakuutuksiin. Näiden vakuutusten tarve riippuu pitkälti myös siitä, millä toimialalla yrityksesi operoi.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL. Lisäksi, mikäli aiot palkata yritykseesi työntekijöitä, sinun on hankittava työntekijöille lakisääteiset vakuutukset, kuten työeläkevakuutus ja työtapaturmavakuutus.

Pakollisten vakuutusten lisäksi vapaaehtoisten vakuutusten hankkimista kannattaa aina pohtia. Näistä tärkeimpiä ovat vastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus. Jokaisen vapaaehtoisen vakuutuksen tarvetta kannattaa kuitenkin analysoida nimenomaan oman tilanteen ja yritysmuodon pohjalta, sillä kaikki vakuutukset eivät ole tarpeellisia kaikille yrityksille.

Kirjanpito ja laskutus

Monet ulkoistavat kirjanpidon heti alusta lähtien. Tällöin ensimmäisenä askeleena on löytää pätevä kirjanpitäjä, sillä kaikkia yrityksiä koskee kirjanpitovelvollisuus, ja mikäli kirjanpitoa ei tehdä alusta alkaen huolella, nämä virheet ja epäselvyydet voivat koitua yritykselle kalliiksi.

Kun tiedät, että kirjanpidosta huolehtii ammattilainen, voit itse panostaa kirjanpidossa säästetyn ajan tärkeämpiin tehtäviin eli yritystoiminnan ytimeen. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että ulkopuolisen kirjanpitäjän käyttäminen voi joissakin tapauksissa myös helpottaa ulkoisen rahoituksen saamisessa.

Kirjanpidon lisäksi toinen tärkeä näkökohta yrityksen perustamisessa on saada laskutuspuoli kuntoon, sillä juuri laskuttamisen avulla yrityksesi saa tuloja. Laskuttamista varten voit hyödyntää erilaisia laskutusohjelmia, jotka auttavat esimerkiksi verkkolaskujen luomisessa. On hyvä pitää mielessä, että mitä vaativampaan käyttöön tarvitset laskutusohjelmaa, sitä enemmän siinä tulee olla myös ominaisuuksia.

Joissakin tapauksissa myös laskutuksen ulkoistaminen voi olla järkevä ajatus – ja varsinkin, jos yrityksesi laskuttaa paljon ja usein. Tällä tavalla yritys pysyy paremmin mukana esimerkiksi laskumuistutuksissa sekä perinnässä, joista yrityksesi on myös vastuussa.

Henkilökunnan palkkaaminen

Aina henkilökunnan palkkaaminen yrityksen perustamisvaiheessa ei ole ajankohtaista. Tällöin tärkeintä onkin miettiä, tarvitsetko henkilökuntaa heti alkuun vai voiko työntekijöiden palkkaaminen odottaa esimerkiksi siihen asti, että saat liiketoiminnan kunnolla käyntiin, sillä henkilökunnan palkkaamiseen liittyy paljon paperisotaa sekä ylimääräisten vakuutusten hankkimista.

Alussa tuoreiden yrittäjien on syytä varautua tekemään pitkää päivää. Yritys voi tuottaa myös tappiota ensimmäisten vuosien aikana. Tällöin onkin tärkeintä miettiä, millaisia tavoitteita sinulla on tulevaisuuden kannalta ja missä vaiheessa henkilökunnan palkkaaminen on kaikkein ajankohtaisinta. Muista myös, että kaiken kanssa ei tarvitse eikä tulekaan painia yksin – jos koet, että auttavasta kädestä on liiketoimintasi kannalta todella hyötyä heti yrityksen alkuaskelista lähtien, toimi niin!

UKK

Kauanko yrityksen perustaminen kestää?

Sähköisen perustamisilmoituksen keskimääräinen käsittelyaika on noin 3-5 arkipäivää, olettaen että ilmoitus on lainmukaisesti oikein tehty. Käsittelystä vastaa PRH eli Patentti- ja rekisterihallitus.

Paljonko yrityksen perustaminen maksaa?

Yrityksen perustaminen maksaa yritysmuodosta riippuen 60 eurosta 380 euroon asti. Perustamisen hinta vaihtelee valitsemasi yritysmuodon mukaan. Toiminimen saa perustettua 60 eurolla, kun esimerkiksi osakeyhtiön perustaminen maksaa sähköisesti 275 euroa.

Lisää hinnoittelusta voit lukea PRH:n sivuilta.

Mihin yrityksen perustamisilmoitus tehdään?

Yrityksen perustamisesta ilmoitetaan Suomessa PRH:n eli Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. Tapauksesta riippuen sinun täytyy myös tehdä ilmoitus verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkonperintärekisteriin, sekä työnantajarekisteriin.

Mistä saan neuvoja yrityksen perustamiseen?

Kun tarvitset apua yrityksen perustamista varten, kannattaa varata aika lähimpään Uusyrityskeskukseen, josta saat ilmaista apua yrityksen perustamiseen ja toiminnan aloittamiseen liittyen.