Haaveiletko itsenäisestä työskentelystä päivätyön lomassa? Oletko pohtinut lisätulojen tienaamista ilman, että jättäisit palkkatyön? Vai haluaisitko kenties kokeilla siipiäsi yrittäjyyden maailmassa ilman sen suurempia riskejä?

Sivutoiminen yrittäjyys voi motivoida usealla eri tapaa, ja se onkin itse asiassa varsin helppo ja turvallinen keino kokeilla yrittäjyyttä myös palkkatyön ohessa. Olemme koonneet tähän artikkeliin hyödyllistä tietoa sivutoimisesta yrittäjyydestä. Tämän oppaan avulla pääset varmasti alkuun!

Mitä on sivutoiminen yrittäjyys?

Sivutoimisella yrittäjyydellä tarkoitaan sitä, että pyörität pienimuotoista yritystoimintaa esimerkiksi kokoaikaisen palkkatyön tai opintojen ohessa. Toisin sanoen, et ole päätoiminen yrittäjä, vaan voit tehdä sivutoimisen yrittäjyyden rinnalla esimerkiksi normaalia palkkatyötä, olla opiskelija tai eläkeläinen.

Sivutoimisena yrittäjänä voit testata liikeideaasi käytännössä ja turvallisesti, sillä pääasiallinen elantosi tulee muualta kuin yritystoiminnasta. Tällä tapaa saat yrittäjyydestä arvokasta kokemusta ja mikäli liikeideasi ottaa tuulta alle, voit halutessasi siirtyä varsin helposti päätoimiseksi yrittäjäksi.

Paras yhtiömuoto sivutoimiselle yrittäjälle – toiminimi vai kevytyrittäjyys, vaiko osakeyhtiö?

Suurin osa sivutoimisista yrittäjistä valitsee yhtiömuodoksi toiminimen, sillä sen rekisteröiminen on helppoa ja sitä on helppo hallinnoida. Toiminimi soveltuu yhtiömuodoksi erityisesti silloin, jos aiot harjoittaa liiketoimintaa yksin. Lisäksi toiminimestä on myöhemmin helppoa siirtyä muihin yhtiömuotoihin.

Toiminimen jälkeen suosituin yhtiömuoto on osakeyhtiö. Osakeyhtiön talousasioiden hallinnointi vaatii kuitenkin enemmän vaivaa, mutta nämä tehtävät on helppo ulkoistaa, jos budjettisi vain antaa myöten. Joissakin tapauksissa myös avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön perustaminen on mahdollista, mutta tällöin toiminnassa tulee olla mukana vähintään yksi luotettava yhtiökumppani.

Edellä mainittujen yhtiömuotojen lisäksi voit aloittaa sivutoimisen yrittäjyyden myös kevytyrittäjänä. Tällöin sinun ei tarvitse perustaa yritystä ollenkaan, vaan saat yritystoiminnasta saadut tulot palkkana laskutuspalvelun kautta, joka usein hoitaa myös paperityöt ja byrokratian puolestasi.

Verotus

Jos toimit sivutoimisena yrittäjänä toiminimen, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön kautta, voit hakea yrityksen arvioidulle tulolle ennakkoveroa tai vastaavasti nostaa palkkatuloa koskevan verokortin veroprosenttia niin, että se ottaa huomioon yritystoiminnasta saadut tulos.

Osakeyhtiön tai osuuskunnan tapauksessa yritys maksaa tehdystä tuloksesta omat veronsa ja sinä maksat oman veroprosentin mukaista veroa siitä palkasta ja niistä osingoista, joita nostat yrityksestäsi. Se, mikä verotusmuoto tulee kaikkein edullisimmaksi, riippuu pitkälti yhtiömuodosta sekä niistä tuloista, joita saat sivutoimisesta yrittäjyydestä.

Vähennykset ja korvaukset verotuksessa

Verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja ovat pääsääntöisesti ne elinkeinotoiminnan menot, jotka liitetään tulon hankintaan ja sen säilyttämiseen. Jos sinulla on oma kirjanpitäjä, tämä huolehtii normaalisti vähennysten tekemisestä niiden kuittien ja tositteiden perusteella, jotka kirjanpitäjälle toimitat. Jos et käytä kirjanpitäjää, sinun tulee itse huolehtia vähennyskelpoisten kulujen vähentämisestä verotuksessa.

Esimerkiksi seuraavat kulut ovat normaalisti verotuksessa vähennyskelpoisia:

1. Tulon hankkimista varten ostetut toimistotarvikkeet, työkalut ja muut pienhankinnat
2. Tulon hankkimista varten ostetut tai vuokratut tietokoneohjelmistot ja verkkopalvelut
3. Markkinointiin ja edustukseen liittyvät menot
4. Toiminimen työhuonevähennys (jos sivutoiminen yrittäjyys tapahtuu kotona)
5. Matkakulut
6. Työvaatteiden vähennysoikeus (jos vaatteita käytetään vain työtarkoitukseen)
7. Ammattikirjallisuus sekä yrittäjyyteen liittyvät kurssit ja koulutukset
8. YEL-maksut (jos ne koskevat sinua)
9. Yrityksen perustamismenot
10. Jäsenmaksut

Kaikki edellä mainitut vähennykset eivät välttämättä koskea sinua tai toimialaasi. Tästä syystä ajankohtaisimmat tiedot sivutoimisen yrittäjän verotukseen liittyvistä vähennyksistä kannattaa tarkistaa aina suoraan Verohallinnon sivuilta.

Arvonlisäverovelvollisuus sivutoimisena yrittäjänä

On hyvä pitää mielessä, että mikäli yrityksen liikevaihto on kalenterivuoden aikana alle 15 000 euroa, sinun ei tarvitse maksaa myynnistä arvonlisäveroa. Tämän rajan kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä mikäli tuo raja ylittyy (myös kesken tilikauden), sinun on ilmoittauduttava arvonlisäverorekisteriin heti. Tällöin sinun on maksettava arvonlisäveroa koko tilikauden myynnistä, vaikka et olisi joutunut maksamaan sitä aikaisemmin, joten myynnin määrä on syytä arvioida mahdollisimman tarkkaan heti tilikauden alussa.

Kun liikevaihtosi ylittää 15 000 euroa, olet arvonlisäverovelvollinen, mutta mikäli liikevaihtosi jää tilikauden aikana alle 30 000 euroon, voit hakea arvonlisäverosta alarajahuojennusta. Lisäksi voit yrittäjänä vähentää muita vähennyskelpoisia kuluja verotuksessa.

Kevytyrittäjänä sinun tulee puolestaan maksaa arvonlisäveroa myynnistäsi riippumatta siitä, paljonko laskutat tilikauden aikana. Tämä johtuu siitä, että liikevaihdon suuruus katsotaan laskutuspalvelun liikevaihdosta, eikä omasta liikevaihdostasi. Tämän vuoksi et ole myöskään oikeutettu saamaan arvonlisäveron alarajahuojennusta, vaikka omat tulosi jäisivät vuoden aikana alle 30 000 euroon.

YEL-vakuutus

Jos toimit sivutoimisena yrittäjänä, sinun tulee hankkia yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus seuraavissa tapauksissa:

  • Olet 18–67-vuotias
  • Sivutoiminen yritystoimintasi on jatkunut keskeytyksettä vähintään neljä kuukauden ajan
  • YEL-työtulosi on 8063,57 euroa tai enemmän vuodessa (arvio siitä, kuinka paljon voisit maksaa palkkaa ulkopuoliselle työntekijälle samasta työtehtävästä)
  • Edellä mainittujen kriteerien täyttyessä YEL-velvoite koskee myös kevytyrittäjiä

Jos olet sivutoimisen yrittäjyyden lisäksi palkkatöissä, sinun tulee hankkia työntekijän eläkevakuutuksen lisäksi myös YEL-vakuutus valitsemaltasi eläkevakuutusyhtiöltä. Vakuutuksen hinta riippuu siitä, kuinka pitkäksi aikaa vakuutus otetaan ja kuinka suuri ilmoittamasi YEL-työtulo on. YEL-vakuutusta on mahdollista hakea myös takautuvasti viimeistään puolen vuoden sisällä liiketoiminnan alkamisesta tai YEL-kriteerien täyttymisestä.

YEL-vakuutus ei ole missään nimessä turha vakuutus, sillä YEL-työtulo vaikuttaa eläkkeen kertymiseen ja sosiaaliturvaan. Näin ollen, mitä korkeammaksi YEL-työtulosi nousee, sitä enemmän maksat vakuutuksesta, mutta samalla saat myös parempaa eläke- ja sosiaaliturvaa. Sinun ei myöskään ole pakko maksaa YEL-vakuutusta sen enempää kuin mitä sen minimisumma on. Tällöin sinun tulee vain asettaa YEL-työtulo minimiin, mutta näissä tapauksissa sinun kannattaa varautua tulevaisuuden taloudellisen turvan takaamiseen esimerkiksi säästämällä tai sijoittamalla.

Kirjanpito

Kirjanpito riippuu pitkälti yritysmuodostasi ja omista mieltymyksistäsi. Esimerkiksi kevytyrittäjänä et ole kirjanpitovelvollinen, jos sinulla ei ole omaa Y-tunnusta. Tällöin laskutuspalvelu huolehtii kirjanpidosta.

Jos harjoitat sivutoimista yrittäjyyttä toiminimen kautta, voit joko suorittaa kirjanpidon itse tai vastaavasti ulkoistaa kirjanpidon esimerkiksi laskutuspalvelulle, tilitoimistolle tai kirjanpitäjälle. Jos yritystoiminta on hyvin pientä, kirjanpito voi onnistua aivan hyvin itsenäisestikin.

Jos kuitenkin laskutat paljon, voi kirjanpidon ulkoistaminen olla järkevämpää. Ulkoistettunakaan kirjanpidon ei välttämättä tarvitse olla kallista, sillä pääsääntöisesti siitä veloitetaan työtehtävistä tai työajasta riippuen noin 40–150 euroa kuukaudessa. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että hyvä kirjanpitäjä on enemmänkin tärkeä investointi kuin tarpeeton kulu.

Toisaalta, jos yhtiömuotona on osakeyhtiö, kirjanpito tulee suorittaa kahdenkertaisena. Toiminimestä poiketen myös tilinpäätös on pakollinen. Jos yrityksen tositemäärä ei ole suuri, voi kirjanpidon hoitaa itse, mutta yleensä kirjanpidon ulkoistaminen on osakeyhtiön kohdalla järkevä päätös. Näin voit keskittää arvokkaan aikasi yritystoiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen.

Starttiraha

Voit olla oikeutettu starttirahaan myös sivutoimisena yrittäjänä. Tällöin kriteerinä on kuitenkin se, että aiot siirtyä sivutoimisesta yrittäjyydestä päätoimiseen yrittäjyyteen. Starttirahan tarkoituksena on turvata toimeentulosi yritystoiminnan käynnistysvaiheessa. Starttirahaa maksetaan kuitenkin enintään 12 kuukauden aikana.

Jos aiot siirtyä päätoimiseksi yrittäjäksi, ota hyvissä ajoin yhteyttä starttirahan myöntäjään, eli TE-toimistoon, sillä starttirahaa ei normaalisti enää myönnetä silloin, jos päätoiminen yritystoiminta on jo käynnistynyt. Starttirahan saamiseksi TE-toimisto ottaa päätöksessään huomioon esimerkiksi oman toimialasi yritysten kilpailutilanteen ja uuden yritystoiminnan tarpeen omalla paikkakunnallasi. Starttirahaa varten sinulla tulee olla myös huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma, jossa käyt läpi edellä mainittuja tekijöitä.

Starttiraha mielletään tuloksi, joten siitä tulee maksaa veroa oman veroprosentin mukaan. Vuonna 2021 starttirahan määrä vastaa peruspäivärahan suuruista summaa, joka on 33,78 euroa päivältä. Sitä myös maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Tässä vielä tiivistettynä starttirahan saamisen edellytykset:

1. Kyseessä on päätoiminen yrittäjyys
2. Sinulla on riittävät valmiudet yritystoiminnan aloittamiseen
3. Sinulla on riittävät mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan liiketoimintaan
4. Yritystoiminta on tarpeellista toimeentulosi kannalta
5. Pääsääntöinen yritystoiminta alkaa vasta, kun starttiraha on myönnetty

Työttömyysturva ja työmarkkinatuki sivutoimisessa yrittäjyydessä

Jos toimit sivutoimisena yrittäjänä tai kevytyrittäjänä ja jäät päätyössäsi työttömäksi, TE-toimiston tehtävänä on tässä tilanteessa määritellä, oletko työttömyysturvalain edessä päätoiminen yrittäjä vai sivutoiminen yrittäjä.

Yleisesti ottaen yrittäjyys on sivutoimista silloin, kun pystyt ottamaan vastaan kokoaikaista työtä yritystoiminnastasi huolimatta. Muissa tapauksissa yritystoimintasi mielletään päätoimiseksi yrittäjyydeksi. Näin ollen ratkaisevinta tässä tilanteessa on se, kuinka paljon teet töitä sivutoimisena yrittäjänä ja kuinka paljon siitä tienaat.

Jos TE-toimisto arvioi, että yrittäjyys on sivutoimista, voit saada työttömyysetuutta. Tällöin kuitenkin yritystoiminnasta saadut tulot vaikuttavat työttömyysetuuden määrään. Se, saatko työmarkkinatukea, peruspäivärahaa vai ansiosidonnaista päivärahaa, riippuu esimerkiksi siitä, täytätkö peruspäivärahan tai ansiosidonnaisen päivärahan ehdot.

Peruspäivärahan saamiseksi sinun tulee täyttää palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehto ja ansiosidonnaisen päivärahan tapauksessa taas jäsenyys- ja työssäoloehdon, työvoimapoliittiset edellytykset sekä seuraavat yleiset edellytykset:

1. Olet kokonaan tai osittain työtön
2. Olet ilmoittanut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon ja haet kokoaikatyötä (eli tällöin sivutoiminen yrittäjyys ei estä kokopäiväisen työn vastaanottamista)
3. Olet työttömyyskassan jäsen
4. Olet iältäsi 17–64 vuotta tai lomautustilanteessa 17–68-vuotias
5. Asut pysyvästi Suomessa

Jos TE-toimisto katsoo, että yrittäjyytesi on päätoimista, et tällöin voi saada työttömyysetuutta. Tällöin onkin tärkeää, että valmistaudut tällaisiin tilanteisiin esimerkiksi liittymällä Yrittäjän työttömyyskassaan.

Jos puolestaan aloitat uuden yritystoiminnan ollessasi työttömänä, TE-toimisto katsoo neljän kuukauden kokeilun jälkeen, oletko päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjä. Tällöin saat ensimmäisen neljän kuukauden aikana työttömyysetuutta, jonka määrään vaikuttavat yritystoiminnasta saadut tulot. Sitten, jos TE-toimisto katsoo neljän kuukauden kokeilun jälkeen, että yrittäjyytesi on päätoimista, oikeutesi työttömyysturvaan lakkaa.

On hyvä pitää mielessä, että TE-toimistojen tekemät päätökset ovat aina tapauskohtaisia. Jokainen tapaus arvioidaan ja ratkaistaan siis yksilöllisesti, joten on tärkeää, että otat yhteyttä TE-toimistoon jo hyvissä ajoin ennen työttömäksi joutumista, jos tämä vain on mahdollista.

Opintotuki sivutoimisessa yrittäjyydessä

Jos opiskelet sivutoimisen yrittäjyyden ohella, voit nostaa samalla myös opintotukea. Se, että sinulla on tuloja sivutoimisesta yrittäjyydestä, ei sinällään vaikuta siihen, saatko opintotukea vai et, mutta tässä tapauksessa ole tarkkana, sillä myös sivutoimisesta yrittäjyydestä saadut tulot vaikuttavat opintotuen tulorajaan palkkatulojen ja muiden tulojen tapaan.

Sinun tulee siis seurata sivutoimisesta yrittäjyydestä saatuja tuloja koko vuoden ajan tarkkaan ja varoa, ettei tulorajasi ylity, sillä tällöin sinua voi odottaa loppuvuodesta ikävä yllätys, koska joudut maksamaan jo nostettua opintotukea takaisin, ja vieläpä 7,5 prosentin korotuksella. Lisäksi, jos Kela joutuu perimään sinulta opintotukea takaisin, koska tulorajasi on ylittynyt, et myöskään ole oikeutettu saamaan takaisin perittyjä kuukausia uudestaan käyttöön. Tämän suhteen kannattaa siis olla todella tarkkana!