Oman osaamisen tuotteistaminen tarkoittaa osaamisesi myymistä joko palvelun tai tuotteen muodossa. Tuotteistaminen voi kuulostaa monimutkaiselta ja vaativalta. Se on kuitenkin pohjimmiltaan yksinkertainen prosessi, johon tosin voit halutessasi ja tarpeen vaatiessa käyttää paljonkin aikaa ja rahaa. Joissain tapauksissa investoinnit ovat välttämättömiä. Tarvitset erilaisia tietoja sekä osaamista sen mukaan, mitä olet tuotteistamassa ja tarjoatko osaamistasi kuluttajille vai yrityksille. Onneksi tuotteistukseen ja siihen liittyviin osa-alueisiin on tarvittaessa saatavissa neuvoja sekä suoranaista toteutusapua useilta eri tahoilta riippuen täysin siitä, mitä osaamista sinulla on ja mitä tietoja, tuotteita tai palveluita saatat tarvita omaan toimintaasi muilta palveluntarjoajilta.

Kuinka oma osaaminen tuotteistetaan?

Olet jo oman osaamisesi asiantuntija. Tiedät mitä osaamista pystyt tarjoamaan ja keille osaamisestasi on hyötyä, eli ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitasi. Lisäksi kannattaa tehdä jonkin verran taustatutkimusta siitä, miten kilpailijasi myyvät omaa osaamistaan ja hinnoittelevat omat palvelunsa ja tuotteensa. Näistä lähtökohdista pystyt siis määrittämään
– mitä palveluita ja tuotteita pystyt tarjoamaan
– keille tarjoat palveluitasi ja tuotteitasi
– miten hinnoittelet palvelusi ja tuotteesi
– kuinka voisit tavoittaa potentiaaliset asiakkaasi
Voidaksesi myydä osaamistasi sinun on päätettävä, kuinka rahaliikenne hoidetaan. Onko sinun tilanteessasi ja osaamisalallasi toimivinta myydä palveluita ja tuotteita freelancerina tai kevytyrittäjänä, vai olisiko yrityksen perustaminen aiheellista tai mahdollista?

Mitä osaamista voi tuotteistaa

Kaiken osaamisen voi tuotteistaa. Myös palvelut ovat tuotteita. Tärkeintä on, että valjastat osaamisesi muotoon, jossa se on tuottavimmillaan. Pelkät tiedot ja taidot eivät riitä tekemään osaamisesta kannattavaa. Kaikilla aloilla on kilpailua. Sinun palvelusi tai tuotteesi erottuvat jollain tavoin muista vastaavista, ja tuo erottuminen on myyntivalttisi. Jos myyt osaamistasi palveluntarjoajana vaikkapa hoiva-alalla, erotut kokemuksesi ja koulutuksesi mutta myös persoonasi avulla. Asiakasläheisessä työssä luot suhteita ja se vaatii sinulta hyviä sosiaalisia taitoja.
Jos taas osaamistasi ovat esimerkiksi korjauspalvelut, voit erottua kilpailijoista muun muassa valitsemalla toimintaympäristön, jossa palveluille on kysyntää, mutta muita toimijoita ei niinkään. Erikoistuminen toimii joillain aloilla hyvin, mutta toisilla aloilla erikoispalvelut tai erikoistuotteet saattavat rajata asiakaskuntaa ja vähentää tuottavuutta.
Kirjaa ylös, mitä osaamista sinulla on. Määritä sen jälkeen, ketkä tarvitsevat osaamistasi, eli millaista asiakaskuntaa sinun on tavoiteltava. Laske, mitä kustannuksia sinulle koituu palvelun tai tuotteen tuottamisesta ja toimittamisesta. Kuinka paljon tarvitset myyntiä, jotta toiminnasta koituvat kulut tulevat katetuksi? Entä miten palveluiden tai tuotteiden tarjoaminen on taloudellisesti kannattavaa?

Oman osaamisen hinnoittelu

Oman osaamisesi hinnoittelun on pohjauduttava ajan käytön ja mahdollisten materiaalien kustannuksiin, tarvittavaan tuottoon ja vallitsevaan markkinatilanteeseen. Yleistä hintatasoa ei tulisi koskaan polkea. Omaa osaamistaan ei koskaan tulisi myydä tappiolla. Liian matala hinnoittelu on epäedullista uskottavuuden mutta myös jatkon kannalta, sillä hintojen korotuksia on vaikeaa perustella myöhemmin. Tietenkin kilpailun ollessa kovaa ja yleisen taloustilanteen ollessa heikkoa vallitsevat niin kutsutut ostajan markkinat ja paine hintojen madaltamiseen yltyy. Aina löytyy niitä kilpailijoita, jotka myyvät lähes ilmaiseksi, jolloin muiden samalla alalla toimivien on vaikeampaa ainakin hankkia uusia asiakkaita. Mikään työ ei kuitenkaan koskaan ole ilmaista, ja asiakkaan tulisikin ymmärtää saavansa rahoillaan nimenomaan sitä laatua, josta on valmis maksamaan. Joillain toimialoilla oman osaamisen myyminen on hankalampaa, koska teollinen tuotanto painaa hintoja ala. Esimerkiksi puusepällä ei ole mahdollisuutta hinnoitella valmistamiaan tuotteita lähellekään teollisten kalusteiden jälleenmyyntihintoja. Raha ratkaisee ja asiakkaat valitsevat helposti massatuotettuja huonekaluja tai ostavat uutta vanhan tilalle restauroinnin ollessa usein hintavampi vaihtoehto. Tällöin asiakaslähtöinen tuotekehittely ja hyvin kohdennettu markkinointi voivat lisätä myyntiä.
Oman ajankäytön hinnoittelu voi tuntua vaikeammalta kuin hinnan määrittäminen tuotteelle. Useinhan hinta määräytyy sekä kustannusten että ajankäytön pohjalta. Jos tuotat myyntiin palveluita, joihin ei sisälly suoria tuotantokustannuksia, kuten esimerkiksi materiaalihankintoja, on hinnoittelun perusteleminen hankalampaa. Jos tuotat esimerkiksi sisältöä muiden sivustoille, asiakkaasi ovat tottuneet maksamaan sanojen määrästä, eivät kirjoittamiseen käyttämästäsi ajasta.
Jos taas tuotteistat kykysi tuottamalla sisältöä omaan blogiisi tai esimerkiksi YouTube-kanavalle, pystyt mahdollisesti hankkimaan mainostuloja, sponsoreita ja yhteistyösopimuksia, jotka tuottavat enemmän.

Oman osaamisen markkinointi ja myyminen

Oman osaamisen myyminen tuntuu monista vaivaannuttavalta. Osa ihmisistä on selvästi myyntihenkisempiä kuin toiset. Kun on kyse työstä, jossa olet tekemisissä suoraan asiakkaasi kanssa, joudut tavallaan tulilinjalle ja toisinaan ottamaan vastaan sellaistakin palautetta, joka pystyy pilaamaan koko päiväsi. Itse asiassa jos olet hyvä asioimaan hankaliksikin miellettävien asiakkaiden kanssa, voisit hyvin myydä osaamistasi asiakaspalvelijana niille, joille asiakaskontaktit tuottavat ylimääräistä stressiä. Riippuu osaamisalastasi ja palvelu- tai tuotekuvauksestasi, mikä on tehokkain ja toimivin tapa asiakkaiden lähestymiseen. Oman osaamisen tuotteistaminen kannattaa jo lähtökohtaisesti tehdä mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Vältä antamasta sellaisia laatuun tai aikatauluihin liittyviä lupauksia, joita sinun on vaikea pitää. Pyri mieluiten ylittämään asiakkaasi odotukset.