Bloggaajien määrä kasvaa. Samalla tapaa myös kaupallisesta yhteistyöstä bloggaajien, tubettajien ja sosiaalisen median vaikuttajien kanssa on tullut arkipäiväinen tilanne. Tänä päivänä netin maailmassa bloggaajien ja muiden vaikuttajien työstä onkin tullut ammatti, sillä monet tienaavat bloggaamisella leivän pöytään. Miten sitten bloggaamisesta saatujen tulojen verotus toimii? Entä pitääkö bloggaamisesta saaduista korvauksista maksaa veroa?

Mitä laki sanoo blogitulojen verotuksesta?

Suomen verolainsäädännössä ei ole erillisiä blogikirjoituksia tai bloggaajia koskevia säädöksiä. Näin ollen kaikki ne tulot, mitä bloggaajat tienaavat bloggaamisesta, katsotaan tuloverotuksessa yleisten sääntöjen nojalla tavallisiksi ansiotuloiksi, joista on maksettava muun palkan ja tulojen tapaan veroa. Se, mitä veroa blogituloista saadaan, riippuu toki siitä, onko bloggaaja työsuhteessa vai toimiiko hän itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Mitkä tulot lasketaan mukaan verotukseen?

Blogitulojen verotus on kirjattu ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 1 kohtaan. Blogitulojen verotus perustuu siihen työkorvaukseen, joka bloggaajalle maksetaan tämän tekemän työn, toimeksiannon tai muun tehtävän tai palveluksen perusteella. Lisäksi blogikirjoitusten tai niiden käyttöoikeuksien luovuttamisesta saatu rahallinen tai muu rahaan rinnastettava vastike voi joissakin tapauksissa kuulua myös ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainittuun käyttökorvaukseen. Tätä lakia sovelletaan esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa bloggaajan kirjoittaman teksti tai muu toimeksianto siirtyy sopimuksen myötä toimeksiannon tilaajalle, ja josta bloggaaja vastaanottaa korvauksen.

Tavallisten palkkatulojen lisäksi bloggaajat voivat tehdä blogillaan myös muita tuloja, jotka ovat verotuksen näkökulmasta veronalaista ansiotuloa. Bloggaajan tapauksessa veronalaista ansiotuloa voivat olla esimerkiksi tietyn tuotteen tai palvelun mainostamisen tai myynnin perusteella saadut tulot sekä kaupallisen yhteistyön kautta vastaanotetut tavarat, etuudet, alennukset, lahjakortit ja muut maksetut edut, kuten matkat ja tapahtumakutsut.

Näissä tapauksissa, jos palkkio maksetaan tuotteena, alennuksena tai palveluna, työstä saadut korvaukset rinnastetaan samaan arvoon rahassa. Lisäksi bloggaaja voi toimia myös yrittäjänä, jos työ täyttää ammatin- tai liikkeenharjoittamisen tunnusmerkit.

Mitä tuloja ja korvauksia ei tarvitse ilmoittaa verotuksessa?

On hyvä pitää mielessä, että Verohallinnon mukaan tavanomaiset mainoslahjat eivät ole bloggaajien tapauksessa veronalaista tuloa, joten niitä ei tarvitse verotuksessa erikseen ottaa huomioon.

Verotuksen ulkopuolella olevia tavanomaisia mainoslahjoja voivat olla esimerkiksi sellaiset palvelut, esineet ja tavarat, joiden rahallinen arvo on vähäinen. Näistä palveluista ja tuotteista löytyy normaalisti myös mainostavan yrityksen logo, jolloin niille on vaikeaa arvioida rahallista arvoa. Lisäksi sellaiset tuotteet ja palvelut, joita normaalisti jaetaan mainostarkoituksessa potentiaalisille asiakkaille tai muille sidosryhmille lasketaan tavanomaisiksi mainoslahjoiksi, joita ei ole helppoa muuttaa rahalliseen arvoon ja täten ne eivät myöskään kuulu ansiotulojen verotuksen piiriin.

Tähän sääntöön löytyy kuitenkin yksi poikkeus. Jos mainoslahja on kirjattu erilliseksi korvaukseksi blogikirjoituksen tekemisestä, kyseessä on työstä tai toimeksiannosta saatu korvaus, jonka arvo on muutettava rahaksi ja josta bloggaajan on maksettava veroa.

Bloggaamisesta syntyneiden kulujen vähentäminen verotuksessa

Sen lisäksi, että blogeista saatuja tuloja koskee sama verotus kuin mitä tahansa muutakin palkkatuloa tai muusta työstä tai toimeksiannosta saatuja korvauksia, myös bloggauksesta aiheutuneet kustannukset on mahdollista vähentää bloggaustuloista tulonhankkimismenojen yleisten sääntöjen mukaan.

Samalla on hyvä pitää mielessä, että mikäli bloggaaminen on harrastustoimintaa, tappiota ei ole mahdollista vahvistaa bloggaamiseen kohdistuneiden kulujen pohjalta. Tappiolla tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että bloggaajan menot ovat olleet suuremmat kuin tulot. Jos tappiokielto on ollut voimassa, bloggaaja ei voi vähentää bloggaamisesta aiheutuneita kuluja samana verovuonna, mutta se on mahdollista myöhempinä vuosina.

Veroilmoitus tehdään OmaVerossa

Bloggaaja ilmoittaa bloggaamisesta saadut tulot normaalisti veroilmoituksella Verohallinnon OmaVero-palvelussa tai lomakkeella, joka saapuu kotiin paperisena. Tämän lisäksi myös bloggaajan työnantajan tai toimeksiantajan on ilmoitettava tulorekisterissä bloggaajalle maksetut palkkiot, korvaukset ja muut luontoisedut.

Veroilmoitus tapahtuu pääsääntöisesti niin, että bloggaaja arvioi vuoden aikana saadut tulot, vähentää sitten mahdolliset tulonhankkimiskulut ja muut vähennykset, jonka jälkeen vero voidaan pidättää esimerkiksi suoraan palkasta tai vaihtoehtoisesti se maksetaan ennakkoverona Verohallinnon määrämien ohjeiden mukaisesti.