Yrityslainan hakemisesta lyhyesti

Yrityslainan hakeminen nousee monille yrittäjille ajankohtaiseksi aiheeksi jossakin vaiheessa yrittäjyyttä. Sekä pienemmät että suuremmat yritykset kohtaavat varmasti ainakin joskus tilanteita, jolloin ulkopuolinen rahoitus voisi suuresti auttaa liiketoiminnan aloittamisessa tai kasvattamisessa.

Osalla yrityksistä tarve rahoitukselle voi tulla heti yrityksen alkuvaiheessa. Yritys voi tarvita esimerkiksi henkilökuntaa, laitteistoa tai toimitilat liiketoiminnan aloittamiseksi. Toisissa yrityksissä rahoituksen tarve nousee esille vasta myöhemmin, kun puhutaan esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden kehittämisestä tai muista arvokkaista investoinneista liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Edellä mainitut tilanteet ovat vain muutamia esimerkkejä kaikista niistä tilanteista, joissa yrityksen rahoitus on ratkaisevassa asemassa. On tärkeää pohtia erilaisia rahoitusvaihtoehtoja jo hyvissä ajoin etukäteen – esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmassa. Tällä tapaa, sitten kun rahoituksen tarve nousee ajankohtaiseksi aiheeksi, yrittäjä tietää suurin piirtein, mistä rahoitusta kannattaa lähteä ensimmäisenä hakemaan.

Mikä sitten avuksi silloin, kun rahoituksen tarve iskee? Oli tarve sitten pienempi tai suurempi, monet yrittäjät päätyvät useista eri syistä yrityslainan hakemiseen. Lainan hakemista kannattaa kuitenkin aina pohtia tarkkaan ja tästä syystä olemme koonneet alle muutamia tärkeitä näkökohtia, jotka kannattaa aina ottaa huomioon rahoituspäätöksiä tehtäessä yrityslainan suhteen.

Kilpailuta laina yrityksellesi

Yrityslainan saamisen ehdot

Yrityslaina voidaan jakaa karkeasti kahteen eri ryhmään: vakuudellisiin ja vakuudettomiin yrityslainoihin. Tässä artikkelissa kerromme molemmista. Katsotaanpa ensin vakuudelliseen yrityslainaan liittyviä ehtoja.

Vakuudellinen laina ja sen ehdot

Vakuudellista yrityslainaa haetaan yleensä pankista. Pankkilaina onkin ollut aina 2010-luvulle asti kiistattomasti suosituin lainamuodoista, kun puhutaan yrityksistä, mutta viime aikoina pankit ovat kiristäneet yrityslainojensa ehtoja niin paljon, että esimerkiksi monien aloittelevien yrittäjien ja pk-yritysten on vaikea saada vakuudellista yrityslainaa pankista.

Vakuudellisen lainan myöntämiseksi pankit ovat siis asettaneet lainaa hakeville yrityksille tiettyjä edellytyksiä, joita ovat muun muassa:

1. Yrityksen luottokelpoisuus, eli yrityksen tai yrittäjän takaisinmaksukyky – miten riskialtista rahan lainaaminen tulee pankille olemaan?
2. Vakuudet. Vakuudellinen yrityslaina edellyttää aina vakuuksia. Vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta voi olla esimerkiksi yrittäjän henkilökohtainen omaisuus, kuten asunto tai arvopaperiomistukset. Myös kyseisen yrityksen päättävässä asemassa oleva henkilö voi ryhtyä lainan takaajaksi. Vakuudelliselle lainalle on tästä syystä helpompi saada edullinen korko, sillä vakuuksien myötä pankki pystyy pienentämään luottotappion riskiä.
3. Yrityksen ikä – vakuudellista lainaa myönnetään helpommin yrityksille, jotka ovat olleet toiminnassa jo jonkin aikaa. Tästä syystä aloittelevien yrittäjien on hankala saada vakuudellista lainaa.
4. Yrityksen omavaraisuus ja kattavuus, eli se pystyy osoittamaan, että se selviytyy lainan takaisinmaksusta. Tästäkin syystä monien aloittelevien yrittäjien sekä pientä tulosta tekevien yritysten on vaikeaa saada vakuudellista pankkilainaa.

Jokainen pankki käyttää omia kriteerejä ja määrittelee lainaehdot aina tapauskohtaisesti, eli lainan korko ja ehdot riippuvat yllä mainituista seikoista. Tästä syystä yrityslainaa kannattaa hakea aina useammasta paikasta samaan aikaan, jotta mahdollisuudet lainahakemuksen hyväksymiselle kasvavat.

Vakuudeton laina ja sen ehdot

Vakuudettoman yrityslainan tapauksessa ehdot lainan saamiselle ovat vakuudellista lainaa huomattavasti joustavammat ja hakuprosessi nopeampi. Toisaalta vakuudettomien lainojen korot ovat yleensä myös vakuudellista lainaa korkeammat, koska lainan vakuudettomuus kasvattaa luottotappion riskiä. Jos yrityksellä tai yrittäjällä on kuitenkin esittää vakuudettomalle lainalleen erinomainen maksukyky, voi tällöin vakuudetontakin lainaa saada varsin huokeaan hintaan.

Vakuudettoman yrityslainan ehdot riippuvat aina lainantarjoajasta, mutta ovat yleensä seuraavat:

1. Yritys on rekisteröity Suomeen
2. Yrityksen ja/tai yrittäjän luottotiedot ovat kunnossa
3. Yrityksellä on suomalainen pankkitili
4. Yrityksellä on vähintään yksi tilikausi takana (tämä ehto voi vaihdella suurestikin lainantarjoajasta riippuen)

Kuinka paljon yrityslainaa voi saada?

Yrityslainan määrään vaikuttavat useat eri tekijät. Lainantarjoaja määrittelee aina yrityksen esittämien tietojen pohjalta, paljonko lainaa voidaan myöntää. Tästä syystä lopullisessa lainatarjouksessa määritelty summa voi olla haettua lainasummaa pienempi. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin pitää, että pankit myöntävät aina helpommin pienempiä lainasummia.

Se, kuinka paljon lainaa yritykselle voidaan myöntää, riippuu aina paljon siitä, mihin käyttötarkoitukseen lainaa aiotaan käyttää, onko lainalle esittää vakuuksia sekä paljonko yrityksellä on omaa rahoitusta takana. Luonnollisesti vakuudellisten lainojen summat ovat yleensä vakuudettomia lainoja suuremmat, sillä vakuuksien ansiosta pankit uskaltavat myöntää suurempia lainasummia.

Toisaalta myös vakuudetonta yrityslainaa on tänä päivänä mahdollista hakea kymmenien tuhansien eurojen edestä, joten tällainen summa riittää hyvin kattamaan monia arvokkaampia yrityksen investointeja. Tällöin korkokulujen kanssa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä koska vakuudettomien yrityslainojen korkoehdoissa voi esiintyä suuriakin eroja, netin kautta haettavat yrityslainat kannattaa aina kilpailuttaa.

Jos tarvittavaa lainasummaa ei liikene yhdeltä lainantarjoajalta, lainalle voi hakea täydennystä esimerkiksi joukkorahoitusperiaatteella toimivilta yksityisiltä rahoitusyhtiöiltä. Tämä toimintatapa on yleistynyt erityisesti viimeisten vuosien aikana, jossa ideana on täydentää pienempää pankkilainaa joukkorahoituksella tai yksityisellä lainalla, jolloin lainan lopullinen määrä voi kohota jopa satoihin tuhansiin euroihin riippuen yrityksen koosta ja investoinnin suuruudesta.

Yrityslainan korot ja kulut

Yrityslainan korkokuluihin vaikuttavia tekijöitä on lukuisia ja niihin kannattaa aina tutustua tarkkaan. Sekä vakuudellista lainaa myöntävät pankit että vakuudetonta lainaa myöntävät muut rahoituslaitokset käyttävät yrityksen luottokelpoisuuden arviointiin pääasiassa samoja mittareita. Näin ollen, mitä paremman maksukyvyn yritys pystyy lainalleen esittämään – oli laina sitten vakuudellinen tai vakuudeton – sitä paremmalla korolla varustettua yrityslainaa se pystyy myös saamaan.

Tässä lyhyesti vielä kaikki yleisimmät mittarit, joita lainantarjoajat käyttävät yrityksen luottokelpoisuutta arvioidessaan:

1. Yrityksen vakavaraisuus, kannattavuus ja omavaraisuus
2. Vakuudet, niiden arvo ja myyntikelpoisuus (tai vastaavasti niiden puute)
3. Lainan takaisinmaksuajan pituus – mitä nopeammin laina maksetaan takaisin, sitä vähemmän se ehtii myös kerryttää korkoa ja muita kuluja
4. Yrityksen oma rahoitus varsinkin, jos haettava lainasumma on hieman suurempi
5. Yrityslainan käyttötarkoitus

Lainan lisäkuluista

Yrityslainan korko perustuu pankin tai lainantarjoajan viitekorkoon sekä marginaalikorkoon, joka muodostuu edellisessä kappaleessa listattujen mittareiden perusteella. Tämän lisäksi moniin yrityslainoihin liittyy myös muita merkittäviä kuluja, kuten avausmaksuja ja tilinhoitokuluja, jotka voivat kasvattaa erityisesti suurten lainamäärien lopullista summaa merkittävästi.

Tästä syystä yrityslainaa hakiessa sen ehtoihin tulee aina tutustua erittäin tarkkaan. Tällöin huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti yrityslainan todelliseen vuosikorkoon, jossa ilmoitetaan lainan nimelliskoron lisäksi myös kaikki muut lainaan liittyvät kulut.

Yrityslainan takaisinmaksu

Loppujen lopuksi sillä ei ole väliä, mistä yrityslainaa haetaan, jos lainan takaisinmaksulle ei ole laadittu realistista takaisinmaksusuunnitelmaa. Tällä tapaa edullisestakin lainasta voi joutua huonosti suunniteltuna maksamaan turhia lisäkuluja.

Ennen lainapäätöksen tekemistä yrittäjän kannattaa kartoittaa aina tarkkaan kaikki mahdollisuudet, laatia itselleen realistinen arvio omasta takaisinmaksukyvystä sekä sovittaa lainan takaisinmaksun aikataulu omiin menoihin ja tuloihin. On erityisen tärkeää pohtia tarkkaan, mihin ja miten yrityslainaa käytetään, sillä ideana on tietysti se, että yrityslainasta aiheutuvat kulut kompensoidaan niillä tuotoilla, joita lainarahalla investoiminen on teettänyt.

Takaisinmaksu kannattaa aina sovittaa huolellisesti lainasummaan. Liian pitkä laina-aika tuottaa turhia lisäkuluja, kun taas liian lyhyt laina-aika voi johtaa siihen, että yritys ei enää pysy mukana lainan lyhennyksissä ja tästä puolestaan koituu lisäkuluja.

Lainan takaisinmaksun yksityiskohdat sovitaan aina lainasopimuksessa. Monissa tilanteissa yrityslainan takaisinmaksu on tasalyhenteinen, eli lainaa lyhennetään jokaisessa maksuerässä samansuuruisena. Tähän päälle luonnollisesti lisätään vielä lainan korko ja kulut, jotka tietysti pienenevät prosentuaalisesti lainapääoman vähentyessä.

Entäpä jos lainan takaisinmaksu ei onnistu sovitun aikataulun mukaan?

Joissakin tapauksissa lainan takaisinmaksussa voi esiintyä haasteita. Näissä tilanteissa on tärkeää, että yrittäjä on heti yhteydessä lainan myöntäneeseen tahoon. Esimerkiksi pankit ovat yleensä näissä tilanteissa varsin joustavia ja pyrkivät tarjoamaan yrittäjälle erilaisia vaihtoehtoja lainan takaisinmaksun järjestämiseksi.

Joissakin tapauksissa yritys voi sopia pankin tai muun lainantarjoajan kanssa erillisestä lyhennysvapaasta, jonka aikana lainasta ei makseta kuin korkoa ja kuluja. Lyhennysvapaa voi osoittautua varsin tarpeelliseksi vaihtoehdoksi erityisesti tuoreemmille yrityksille, joiden liiketoiminta ottaa vasta ensiaskeliaan.

On kuitenkin syytä pitää mielessä, että lainan takaisinmaksun aikataulun muutokset eivät yleensä ole maksuttomia, vaan jokaisesta muutoksesta voidaan periä erillinen palvelumaksu, joka yleensä lisätään pääomaan ja maksetaan yhdessä lainan kanssa. Tästä syystä lainaneuvotteluissa kannattaa aina selvittää, millaisia kuluja mahdollisista lyhennysvapaista tai takaisinmaksuaikataulun muuttamisesta voi aiheutua.

Yrityslaina pankista vai netistä: erot

Kuten olemme jo voineet huomata, yrityslainaa on mahdollista hakea useasta eri paikasta. Lainantarjoajista yleensä pankit tarjoavat vakuudellista lainaa, mutta jotkut yksityiset rahoituslaitokset ovat myös ottaneet lainapalveluidensa joukkoon vakuudelliset yrityslainat.

Viime vuosina vakuudettomien yrityslainojen suosio on lähtenyt kasvuun sen vuoksi, että pankkilainan saaminen ei ole itsestäänselvyys ja lainan hakuprosessi on usein pitkä ja hidas. Tästä syystä vakuudettoman yrityslainan hyviä puolia ovat lainan hakemisen nopeus, joustavat lainaehdot sekä vakuudellista lainaa monipuolisemmat käyttötarkoitukset.

Vakuudellisella pankkilainan on kuitenkin yksi valtava etu yksityisiin rahoituslaitoksiin nähden ja se on edullisempi korko. Näin ollen vakuudellinen pankkilaina on lähes poikkeuksetta aina edullisin vaihtoehto yrityksen liiketoiminnan rahoittamisen kannalta. Toki tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, että vakuudellisen pankkilainan saaminen ei todellakaan ole kaikille yrityksille itsestäänselvyys ja hylättyjen lainahakemusten määrä onkin kiristyneiden ehtojen vuoksi kasvanut.

Ennen vakuudettoman lainan hakemista vakuudellisen lainan mahdollisuuksia kannattaa kuitenkin kartoittaa kattavasti. Esimerkiksi valtiollinen erityisrahoittaja Finnvera tekee kotimaisten pankkien kanssa yhteistyötä ja pystyy tämän pohjalta myöntämään alkutakauksia pankista haettaville vakuudellisille yrityslainoille. Tämä voi omalta osaltaan helpottaa myös uusien yritysten mahdollisuuksia saada vakuudellista pankkilainaa.

Miltä pankeilta yrityslainaa voi hakea?

Käytännössä kaikki kotimaiset pankit myöntävät yrityslainaa. Monet yrittäjät lähtevät kuitenkin hakemaan lainaa pankista, johon ovat keskittäneet muutkin pankki-asiansa. Tästä on hyvä aloittaa, mutta samalla on hyvä pitää mielessä, että oma pankki ei automaattisesti tarjoa edullisimmalla korolla varustettua yrityslainaa. Tästä syystä lainatarjouksia kannattaa pyytää rohkeasti myös muilta pankeilta.

Pankkilainan hyvänä puolena on se, että laina pystytään räätälöimään hyvin jokaisen yrityksen omia tarpeita varten. Näin ollen pankit myöntävät erilaisia yrityslainoja erilaisiin käyttötarkoitukseen. Pankeista on mahdollista hakea esimerkiksi jatkuvaa rahoitusmuotoa lyhytaikaisten investointien ja kausittaisten vaihteluiden rahoittamiseen.

Lisäksi pankit myöntävät luottokortin tapaan toimivan jatkuvan luottotilin tapaisia yrityslainoja, jotka soveltuvat mainiosti yrityksen päivittäisten menojen kattamiseen tai muihin pienempiin pääomatarpeisiin. Lisäksi pankeista on tietysti mahdollista hakea suurempia kertaluonteisia yrityslainoja, joiden laina-aika on luonnollisesti myös pidempi.

Miten yrityslainaa haetaan netistä?

Aivan kaikki yrittäjät eivät saa syystä tai toisesta vakuudellista pankkilainaa. Tästä syystä muita rahoitusmuotoja kannattaa pohtia jo etukäteen. Yksi suosittu vaihtoehto valtiollisten yritystukien ja sijoittajien lisäksi on vakuudeton yrityslaina, jota on huomattavasti helpompi hakea ja saada kuin vakuudellista yrityslainaa.

Tänä päivänä vakuudetonta lainaa on helppo hakea kokonaan verkosta. Sähköisen hakuprosessin ansiosta lainahakemusten käsittelyajat ovat pankkilainoja huomattavasti lyhyemmät, minkä ansiosta netistä haettava vakuudeton yrityslaina soveltuu mainiosti lyhytaikaiseen ja äkilliseen tarpeeseen.

Yrityslainan hakeminen alkaa lainahakemuksen täyttämisellä, joka vie normaalisti vain muutaman minuutin. Lainahakemuksen jättäminen ei myöskään sido yrittäjää ottamaan lainaa. Lainahakemuksen voi siis lähettää täysin ilman sitoumuksia vaikkapa vain nähdäkseen, millaisella korolla ja ehdoilla varustettua lainaa yrityksen olisi mahdollista saada.

Monien lainantarjoajien käsittelyprosessit ovat automatisoituja, joten alustava lainatarjous on mahdollista saada jo muutamien tuntien sisällä lainahakemuksen lähettämisestä. Lainantarjoajasta riippuen tarjous on normaalisti voimassa viikon, joten tarjoukseen kannattaa tutustua rauhassa. Jos tarjous ei miellytä, sille ei tarvitse tehdä mitään ja jos tarjoukseen puolestaan halutaan tarttua, se hyväksytään sähköisesti omilla verkkopankkitunnuksilla.

Kun lainasopimus on allekirjoitettu, lainasumma siirretään lainahakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille mahdollisimman pian. Monet lainantarjoajat maksavat vakuudettoman yrityslainan yrityksen tilille usein jopa saman vuorokauden aikana, mutta viimeistään 1–2 pankkipäivän sisällä.

Kun lainasopimus on allekirjoitettu ja lainarahat siirretty, lainantarjoaja toimittaa yritykselle sähköisen kopion lainasopimuksesta sekä ohjeet lainan takaisinmaksulle, jonka yrittäjä on aikaisemmin hyväksynyt lainasopimuksessa. Näistä ohjeista yrittäjä näkee esimerkiksi lainasopimuksessa sovitun kuukausierän sekä lainan kuukausittaisen pääomalyhennyksen määrän. Tämän jälkeen lainaa aletaan lyhentää lainasopimuksessa määritellyt lyhennyksen verran, yleensä kuukausittain, mutta tarkemmat ehdot määritellään aina asiakaskohtaisesti.

Miksi yrityslaina on tärkeää kilpailuttaa?

Vakuudellisten lainojen koroissa ja kuluissa esiintyy tänä päivänä suhteellisen pieniä eroja. On kuitenkin järkevää, että lainatarjousta pyydetään useammalta eri pankilta varsinkin, jos oman pankin ehdot eivät miellytä.

Jos vakuudellista lainaa ei syystä tai toisesta ole mahdollista saada, on tärkeää, että vakuudettomien lainojen ehtoja ja korkokuluja verrataan kattavasti keskenään. Yrityslainojen kilpailuttaminen onkin järkevä vaihtoehto aina, sillä vain tällä tapaa pystytään selvittämään, mikä yrityslaina on kaikkein edullisin. Tässäkin tapauksessa lainan hakemisen voi aloittaa omasta pankista, mutta tarjouksia kannattaa rohkeasti pyytää myös muilta pankeilta ja yksityisiltä rahoituslaitoksilta.

Vakuudettomien yrityslainojen korkokuluissa voi esiintyä suuria eroja. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että yrityslainat kilpailutetaan kattavasti, sillä jo muutaman prosentin säästö merkitsee vähintään satojen eurojen säästöä lainasta aiheutuvissa kuluissa.

Kun yrityslainan hakeminen nousee ajankohtaiseksi, lainojen kilpailuttamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Oli lainan tarve sitten miten äkillinen tahansa, hätiköityjä päätöksiä ei kannata koskaan tehdä. Yrityslainojen vertailu onkin tärkeää jo siinä mielessä, että tällöin yrittäjä pystyy itse muodostamaan paremman kokonaiskuvan siitä, millaisia kriteerejä yrityslainan tulee täyttää omien tarpeiden pohjalta. Edullisen koron lisäksi onkin syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi lainan yleisiin ehtoihin, takaisinmaksuaikaan sekä lainatyyppiin.

Yrityslainan verotuksessa vähennettävät kulut

Jo yrityksen perustamisen alkuvaiheilla on hyvä pohtia etukäteen sitä, millaisia kuluja yrityksen verotuksessa on mahdollista vähentää. Oikeastaan lähes kaikki suorasti tai epäsuorasti yrityksen toimintaa edistävät menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Vähennyskelpoisia kuluja on siis yllättävän paljon, joten niihin kannattaa tutustua huolellisesti. Kaikki mahdolliset kulut kannattaakin ehdottomasti vähentää, sillä tällä tapaa yritys voi säästää myös verojen maksussa.

Yksi suuri kysymys monen yrittäjän mielessä on yrityslainan hakemisen kohdalla tietysti se, onko yrityslainasta koituvia kuluja mahdollista vähentää verotuksessa. Lyhykäisyydessään vastaus tähän kysymykseen on kyllä, sillä pääsääntöisesti kaikki elinkeinotoimintaan liittyvien lainojen korot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Tässä tapauksessa liiketoiminnan kehittämistä varten haettu yrityslaina lasketaan elinkeinotoiminnan piiriin, joten siitä aiheutuneet korot ovat aina vähennyskelpoisia. Sillä ei myöskään ole väliä, onko yrityslainaa haettu vakuudellisena pankista vai vakuudettomana netistä.

Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että veronmaksun lykkäyksestä aiheutuneet korot on myös mahdollista vähentää verotuksessa, mikäli niistä on verottajan kanssa erikseen sovittu. Muut veronmaksuihin liittyvät viivekorot ja maksut eivät puolestaan ole verotuksessa vähennyskelpoisia.