Sähkön kilpailutus voi parhaimmillaan tuoda isot säästöt. Erot sähkösopimusten hinnoissa ovat kasvaneet viime aikoina, kun sähkön hinta on heitellyt voimakkaasti. Nyt, jos koskaan, kannattaa kilpailuttaa omat sähkösopimukset, ja kerätä säästö talteen.

Sähkösopimuksen kilpailutus pähkinänkuoressa

Sähkösopimuksen kilpailutus on nykyään helppoa. Oleellisinta on muistaa, mitkä osat sopimuksesta ovat kilpailutettavissa, millainen sopimus omaan talouteen parhaiten sopii ja mitä sähköenergiasta maksaa lopulta kokonaisuudessaan.

Sähkön kilpailutus koostuu kolmesta eri osasta.

1.     Oman kulutuksen arviointi

Ensimmäinen askel kohti onnistunutta sähkön kilpailutusta on oman sähkön kulutuksen arviointi. Helpoiten se onnistuu ottamalla muutamat edelliset sähkölaskut käteen, ja laskemalla niiden perusteella keskiarvon.

Kulutuksessa on hyvä huomioida mahdolliset kuukausikohtaiset erot. Esimerkiksi talvella sähkölämmitteisessä omakotitalossa kuluu sähköä paljon enemmän kuin kesällä.

2.     Sopimustyypin valinta

Sähkösopimuksia on useaa eri tyyppiä. Määräaikainen sopimus kiinteällä kWh-hinnalla on monille tutuin, mutta lisäksi kuluttaja voi valita esimerkiksi toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, pörssisähkön tai pakettisähkön.

3.     Hintojen vertailu

Lopulta kyse on vain yksinkertaisesti hintojen vertailusta. Vain sähköenergian osuus on kilpailutettavissa, joten kannattaa muistaa, että pelkän sähkösopimuksen päälle tulee vielä sähkön siirron osuus veroineen.

Sähköstä maksetaan useassa osassa

Sähkön käytöstä maksetaan useassa osassa. Sähköenergian osuus on aina sopimuksesta kiinni, mutta lisäksi maksetaan sähkönsiirtoyhtiön hinnaston mukaiset kulut.

Hinta koostuu seuraavista osista:

 • Sähköenergian käytön mukaan laskutettava osuus: Sähkösopimuksen käytön mukaan laskutettava c/kWh-hinta. Sähköstä maksetaan per kulutettu kilowattitunti.
 • Sähkösopimuksen kuukausittainen perusmaksu: Useimpiin sähkösopimuksiin liittyvä kiinteä kuukausiosa, joka ei riipu kulutuksesta.
 • Sähkön ALV: Tavallisesti 24 %, joulukuusta huhtikuuhun 2023 10 %.
 • Sähkön siirto: Paikallisen sähköverkkoyhtiön määrittämä kulu. Laskutetaan osin perusmaksulla ja osin käytön mukaan laskutettavana hintana.
 • Sähkövero: Suoraan verottajalle menevä osuus.

Näistä kilpailutettavissa on ainoastaan sähkösopimuksen osuus eli ensimmäiset kaksi kohtaa. Voit ottaa sähkösopimuksen miltä tahansa isolta sähköyhtiöltä, ja myös paikallinen pienempi sähköyhtiö voi tarjota alueelle omia sopimuksiaan.

Erilaiset sähkösopimukset kilpailutuksessa

Sähkön kilpailuttaja huomaa nopeasti, että markkinoilla on monenlaisia hinnoittelumalleja. Sähköyhtiöt voivat itse päättää, miten he veloittavat sähkön käytöstä: niinpä kuluttajalla riittääkin pohdittavaa, millainen sopimustyyppi itselle sopisi.

Keräsimme listaan tärkeimmät erilaiset sähkösopimustyypit, niiden erityispiirteet ja tietoa niiden sopivuudesta erilaisille kotitalouksille.

Tavallinen toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus on voimassa toistaiseksi, ja sen hinta voi muuttua vain kuukauden varoitusajalla. Tavallisesti tällaisten sopimusten hinnat ovat muuttuneet harvoin, mutta sähkön hintojen muuttuessa nopealla aikataululla, myös toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa muutokset ovat nopeita.

Hyvä puoli kuluttajalle on, että toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa vain 2 viikon irtisanomisajalla. Et siis jumiudu kalliiseen sopimukseen, jos muualta löytyisikin myöhemmin paljon halvempi sopimus.

 • Tavallinen kiinteä toistaiseksi voimassa oleva sopimus hinnoitellaan c/kWh-hinnalla ja perusmaksulla
 • Hinta voi muuttua 1 kuukauden varoitusajalla
 • Sopimus on irtisanottavissa koska tahansa 2 viikon irtisanomisajalla

Tavallinen kiinteä määräaikainen sopimus

Toinen erittäin yleinen vaihtoehto on kiinteä määräaikainen sähkösopimus, jossa sähkön hinta pysyy kiinteänä koko sopimuskauden. Jos kuluttaja tekee esimerkiksi 2 vuoden sopimuksen, on sama sähkön c/kWh-hinta ja perusmaksu voimassa sovitusti koko sopimuskauden.

Määräaikaisten sopimusten etuna on, että tarjolla on usein tarjouksia perusmaksusta ja sähkön hinta on helppo ennakoida. Huono puoli on, ettei sopimuksesta pääse eroon muuten kuin muuttamalla tai joissain tapauksissa vaihtoturvan kaltaisella palvelulla.

 • Määräaikaisessa kiinteässä sopimuksessa on sama sähkön kWh-hinta koko sopimuskaudelle
 • Tarjolla voi olla tarjouksia esimerkiksi perusmaksun osuudesta
 • Sopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden, ellei muuta toiseen asuntoon

Pörssihinnoiteltu sähkösopimus

Pörssisähkö on pörssihinnoiteltu sähkösopimus, jossa sähkön hinta muuttuu joka tunti ajankohtaisen tunti-spot-hinnan mukaan. Sähkön hinta riippuu siis aina sähkön reaaliaikaisesta kysynnän ja tarjonnan välisestä suhteesta.

Pörssisähkö on kalleimmillaan yleensä iltaisin ja aamuisin, kun taas öisin sähkö on halvempaa. Pidemmällä aikavälillä hintaan vaikuttaa esimerkiksi sää. Talvisin pörssisähkö on tyypillisesti kalliimpaa kuin kesäisin, kun sähköä kuluu lämmitykseen.

Pörssihinnoiteltu spot-sopimus sopii kuluttajalle, joka on valmis ajoittamaan omaa sähkön käyttöä edullisempiin sähkön hetkiin. Tässä sopimustyypissä on myös hyväksyttävä riskit sähkön hetkittäisestä kalliista hinnasta tai pidempikestoisesta hinnan noususta.

 • Pörssisähkössä maksetaan sähköstä ajankohtaisen tunneittain vaihtuvan spot-hinnan mukaan
 • Hinnan päälle tulee vielä ALV sekä sähköyhtiön marginaali sopimuksen mukaisesti
 • Pörssisähkö voi olla pitkässä juoksussa halvin vaihtoehto, jos sähkön käyttöä pystyy ajoittamaan edullisemmille tunneille

Pakettisähkösopimus

Pakettisähkösopimus on lähinnä pienempiin kerrostaloasuntoihin suunnattu sähkösopimustyyppi, jossa maksetaan kiinteää kuukausihintaa. Pakettiin kuuluu aina tietty määrä sähköä kuukausittain tai vuosittain, ja ylimenevästä sähköstä maksetaan ekstraa.

Pakettisähkö on yleensä kalliimpi kuin tavallinen kWh-hinnoiteltu sähkösopimus – etenkin, jos sähköä käyttää vähemmän kuin mihin sähkösopimus oikeuttaisi. Etuna on kuitenkin, että sopimus on yleensä toistaiseksi voimassa oleva ja irtisanottavissa koska tahansa.

 • Pakettisähkössä maksetaan kiinteää kuukausihintaa valitun sähköpaketin mukaisesti
 • Ylimenevästä sähköstä maksetaan ekstraa, eikä käyttämättömiä sähkötunteja hyvitetä
 • Yleensä kalliimpi, joskin turvallisen tuntuinen sopimus

Yösähkö

Osa sähkösopimuksista on hinnoiteltu erikseen yö- ja päiväsähkön osalta. Tällöin kuluttaja maksaa öisin tiettyä sähkön hintaa ja päivisin toista sähkön hintaa.

Yösähkö on usein valittavissa esimerkiksi määräaikaisiin sähkösopimuksiin, jolloin päivä- ja yösähkö sovitaan kumpikin sopimuksentekohetkellä sitovaksi koko määräajaksi.

 • Eri hinta päivä- ja yösähkölle
 • Usein kiinteä sähkön hinta sopimuskaudelle

Sähkön kilpailutus kannattaa, vaikka sähkön hinta olisi korkealla

Sähkön kilpailutus kannattaa aina. Vaikka sähkön hinta olisi korkealla, voi kilpailutus olla erittäin kannattavaa.

Itse asiassa sähkön hinnan ollessa korkealla, on kilpailuttamalla usein saatavilla paljon enemmän säästöä kuin muuten. Silloin, kun sopimukset ovat kalliita, on niiden väliset erot nimittäin myös isoja.

Kilpailuttaessa on tärkeää suhteuttaa hinnat aina nykyiseen markkinatilanteeseen. Vertailemalla useita sähköyhtiöitä keskenään voi säästää.

Mikä sähkön hintaan vaikuttaa?

Sähkön hinta riippuu monesta tekijästä. Sekä toistaiseksi voimassa olevat, määräaikaiset että pörssisähkösopimukset seuraavat yleistä sähkön maailmanmarkkinahintaa. Lisäksi määräaikaisissa otetaan erityisesti huomioon arviot koko tulevalta määräajalta.

Sähkön hinta määräytyy sähköpörssissä, jossa hintaan vaikuttaa koko eurooppalainen sähkömarkkina. Sähköä siirretään sinne, mistä sinne on pulaa.

Hintaan voivat vaikuttaa mm. seuraavat tekijät:

 • Maailmanpoliittinen tilanne
 • Sää
 • Muiden Euroopan maiden sähkötilanne
 • Sähköpoliittiset ratkaisut (esimerkiksi veromuutokset tai tuet)

Laske oma kulutus ennen sopimusten kilpailuttamista

Kilpailuttamisessa on tärkeä ottaa huomioon oman talouden erityispiirteet. Tässä yksi tärkeimmistä osista on oman keskimääräisen kulutuksen laskeminen.

Esimerkiksi pienessä kerrostaloyksiössä yksin asuva kuluttaa luonnollisesti paljon vähemmän sähköä kuin isossa sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuva nelihenkinen perhe. Näin ollen myös sopiva sähkösopimus voi olla erilainen.

Kun kulutus on pientä, kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti sähkösopimuksen perusmaksuun, joka maksetaan kulutuksesta riippumatta. Jos taas kulutus on isompaa, on sähkön kWh-hinnalla paljon enemmän merkitystä.

Toisaalta kannattaa myös miettiä, millainen sopimustyyppi omaan talouteen sopii. Pienen kulutuksen taloudessa valitulla sopimuksella ei välttämättä lopulta ole niin isoa rahallista merkitystä. Ison kulutuksen taloudessa asuvan kannattaa taas olla tarkkana, millaisen sähkösopimuksen nappaa – varsinkin, jos siihen pitää sitoutua määräajaksi.

Selvitä oma kulutus:

 1. Ota muutama edellinen sähkölasku esiin, ja arvioi keskimääräinen kulutus niiden perusteella
 2. Kirjaudu nykyisen sähköyhtiön nettisivuille ja tarkasta kulutus sieltä
 3. Käytä jotakin netistä löytyvää laskuria kulutuksen arvioimiseen

Milloin sähkösopimuksen kilpailutus kannattaa tehdä?

Aina, kun mahdollista! Sähkösopimusten hintoja kannattaa aktiivisesti seurailla, sillä niin pysyt koko ajan kärryillä sähkösopimusten nykytilanteesta.

Käytännössä sopimuksen kilpailuttamiseen vaikuttaa kuitenkin ennen kaikkea nykyisen sähkösopimuksen tyyppi:

 • Jos sinulla on määräaikainen sähkösopimus, kilpailuta se hieman ennen nykyisen määräaikaisuuden päättymistä. Voit valita sopimuksen aloitusajan siihen päivään, kun aiempi sopimus lakkaa.
 • Jos sinulla on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus, seuraa sähkösopimusten hintoja aktiivisesti esimerkiksi muutaman kuukauden välein. Kilpailutus kannattaa tehdä viimeistään, jos sähköyhtiösi ilmoittaa nostavan sopimuksen hintaa, mutta myös silloin, jos yleinen sähkön markkinahinta laskee.

Kilpailuttaminen on tärkeää, sillä muuten nykyinen sähköyhtiö jatkaa sopimusta automaattisesti jonakin toistaiseksi voimassa olevana sähkösopimuksena. Hinta saattaa yhtäkkiä pompata, jos et ole hereillä ja vertaa eri yhtiöiden sopimuksia keskenään.

Myös nykyinen sähköyhtiö lähettää yleensä tarjouksen uudesta sopimuksesta, jos sinulla on ollut yhtiössä määräaikainen sopimus. Sitä kannattaa vertailla muiden markkinoilla olevien sopimusten hintoihin.

Sähkömarkkinoiden tila ja sähkön kilpailutus

Sähkön hinta pysyi pitkään vakaavan 2010-luvulla, eikä sähköpörssissäkään nähty kovin äkillisiä liikkeitä ylöspäin. Vuoden 2022 alusta sähkön hinta on kuitenkin heitellyt voimakkaasti, ja sähkösopimusten hinnoissa on ollut isoa vaihtelevuutta.

Sähkömarkkinoiden tila on omalta osaltaan myös vaikuttanut sähkön kilpailutukseen ja kuluttajien valintoihin. Sopivan sähkösopimuksen valinta ei ole niin helppoa, kun tarjontaa on vähemmän ja kukaan ei tiedä varmasti, missä sähkön hinta esimerkiksi vuoden päästä on.

Kun sähkön hinnan tulevaisuus on epävarmaa, ota nämä huomioon:

 • Määräaikainen sähkösopimus lukitsee nykyisen hinnan jopa 2 tai 3 vuodeksi eteenpäin. Mahdollinen hinnannousu ei siis heti näy sopimuksessasi, mutta toisaalta olet sidottu hintaan, jos sähkösopimusten hintataso laskisi.
 • Toistaiseksi voimassa olevan tai pörssisähkösopimuksen hinta voi vaihdella nopeallakin aikataululla. Pääset sopimuksesta kuitenkin koska tahansa eroon 2 viikon irtisanomisajan turvin.
 • Muutto on aina syy vaihtaa sähkösopimusta, vaikka se olisi ollut määräaikainen. Muuttaessa voit siis irtisanoa minkä tahansa sähkösopimuksen ilman sopimussakkoa.
 • Mahdollinen sähköyhtiön tarjoama vaihtoturva halvempien hintojen varalle voi olla fiksu ratkaisu.

Määräaikaista sopimusta harkitsevan kannattaa tutustua myös eri sähköyhtiöiden sopimussakkokäytäntöihin. Osalla sähköyhtiöistä määräaikaisestakin sähkösopimuksesta voi irtisanoutua etukäteen maksamalla niin sanotun sopimussakon.

Sopimussakon suuruus vaihtelee yhtiöittäin, eikä sitä välillä ole ollenkaan määritelty. Tällöin voi käytännössä joutua maksamaan koko loppumääräajan odotetun sähkön kulutuksen verran sakkoa.

Uusi sähkösopimus voimaan nopeallakin aikataululla

Uusi sähkösopimus on mahdollista saada voimaan jo nopeasti kilpailutuksen jälkeen. Tähän vaikuttaa osin se, oletko vaihtamassa nykyistä sähköyhtiötä vai muuttamassa uuteen asuntoon.

 • Ottaessasi uuden sähköyhtiön vanhan tilalle, kestää uuden sopimuksen voimaantulo vähintään 2 viikkoa.
 • Ottaessasi uuden sähkösopimuksen uuteen asuntoon, voit saada sopimuksen voimaan parhaimmillaan jo samana päivänä.

Mikäli olet muuttamassa, ja sähkösopimuksen teko on kiireessä unohtunut, kannattaa sopimus tehdä jonkin isomman sähköyhtiön kanssa. Isot yhtiöt tarjoavat usein erillispalveluna pikakytkentää, jolloin sähkösopimuksen saa voimaan ja sähköt päälle pikatahtia – jopa saman päivän aikana.

Ilman pikakytkentääkin muuttaessa uuden sähkösopimuksen saa onneksi voimaan varsin rivakasti. Voit myös tehdä sopimuksen jo hyvissä ajoin etukäteen, ja valita myöhemmän päivän sopimuksen alkamisajaksi.

Viimeiset tärpit sähkön kilpailuttamiseen

Sähkön kilpailuttaminen on lopulta varsin yksinkertaista. Varsinkin, kun säästöt voivat parhaimmillaan olla satoja euroja, kannattaa se ehdottomasti tehdä.

Loppuun vielä tärkeimmät tärpit sähkön kilpailuttamiseen. Näin onnistut siinä:

 1. Tarkasta oman talouden kulutus ennen kilpailuttamista. Näin tiedät, mihin sopimusta valitessa kannattaa keskittyä.
 2. Pohdi, sopisiko määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus.
 3. Harkitse myös pörssisähköä, jos pystyt vaikuttamaan sähkön käytön ajankohtiin ja olet valmis seuraamaan hintoja.
 4. Tee kilpailutus tarpeeksi usein, tai ainakin aina määräaikaisen sopimuksen päätteeksi.
 5. Muista verrata usean eri sähköyhtiön sopimuksia.

Usein kysytyt kysymykset

Miten sähkö kilpailutetaan?

Sähkön kilpailutus onnistuu vertailemalla eri sähkösopimuksia keskenään ja laskemalla hinnan omaan kulutukseen nähden. Huomioon kannattaa ottaa niin perusmaksu, sähkön hinta kuin sopimustyyppikin.

Mitä hyötyä sähkön kilpailuttamisesta on?

Sähkön kilpailuttamisen avulla on yksinkertaisesti mahdollista säästää rahaa. Kun vertailee useiden eri yhtiöiden eri sopimuksia keskenään, voi löytää halvimman vaihtoehdon ja säästää rahaa.

Mitä eroa on määräaikaisella ja toistaiseksi voimassa olevalla sähkösopimuksella?

Määräaikainen sähkösopimus on voimassa tietyn määräajan, esimerkiksi 2 vuotta. Koko tuon ajan sähkön hinta pysyy samana, mutta et voi myöskään irtisanoa sopimusta ilmaiseksi, ellet satu muuttamaan. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on aina irtisanottavissa, mutta myös sähköyhtiö voi muuttaa hintaa tai irtisanoa sopimuksen.

Mistä löytyy halvin sähkösopimus?

Halvin sähkösopimus vaihtelee koko ajan. Mitään yhtä aina halvinta sähköyhtiötä ei esimerkiksi ole olemassa, vaan kilpailutuksessa on aina vertailtava silloisia hintoja.