Mikä on lainan korko ja mitä ovat erilaiset korkotyypit?

Kun etsit lainaa, yksi tärkeimmistä huomioon otettavista asioista on korko. Tämä luku kertoo, kuinka paljon korkoa joudut maksamaan lainasummasta vuosittain. Korko voi olla kiinteä tai vaihtuva, ja on olemassa myös useita muita korkotyyppejä riippuen lainatyypeistä. Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme erilaisia korkotyyppejä ja autamme sinua määrittämään, mikä niistä sopii parhaiten tarpeisiisi!

Kiinteä korko

Kiinteä korko tarkoittaa, että korkomaksut pysyvät samoina koko lainan keston ajan. Nämä korot voivat olla edullisia, koska niiden avulla lainanottajat voivat helposti budjetoida taloutensa ajan mittaan ja välttää korkokustannusten vaihtelusta johtuvat yllätykset. Lisäksi kiinteät korot ovat usein edullisempia, mikä auttaa sinua maksamaan velkasi nopeammin pois! Tämäntyyppiset lainat eivät kuitenkaan välttämättä sovi kaikkien tarpeisiin tai elämäntyyliin, joten on tärkeää, että kuluttajat harkitsevat tarkkaan, onko laina järkevä heidän kannaltaan, ennen kuin he tekevät lopullisen päätöksensä siitä, mitä lainatyyppiä tai lainatyyppejä he haluavat käyttää osana rahoitussuunnitelmaansa tulevaisuudessa.

Vaihtuva korko

Toinen tyyppi, josta keskustelemme tänään, ovat vaihtuvakorkoiset lainat, mikä tarkoittaa, että lainan korko muuttuu säännöllisesti markkinoiden mukaankorko kulloinkin. Nämä lainat voivat olla hyödyllisiä, koska niiden avulla voit hyödyntää alhaisia korkoja korkotason ollessa alhaalla, mutta riskinä on, että korkokustannukset nousevat, jos korot nousevat tulevaisuudessa!

Kuinka lainan korko lasketaan?

Lainan korko lasketaan korkokustannusten ja koron perusteella. Jos esimerkiksi lainaat 100 euroa viiden prosentin (tai 0,05) vuotuisella korolla, olet vuoden kuluttua velkaa 105 euroa, koska korkoa on kertynyt ajan kuluessa seuraavasti:

Korkokustannuksesi = 100 x (0,05/12) x 12 kuukautta = 50 euroa kuukaudessa

Kuten näemme, tämä tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että maksat takaisin sen, mitä alun perin lainasit (100 euroa), joka kuukausi on maksettava lisämaksuja – nämä tulevat koroista, jotka kertyvät ajan mittaan eri korkoina markkinaolosuhteista riippuen! Tämä sopii molemmille osapuolille, koska lainanantajat saavat rahansa takaisin nopeammin kuin joskorot olisivat alhaisemmat ja lainanottajat maksaisivat vähemmän korkoa kuin jos korot olisivat korkeammat.

Riskitason vaikutus korkoon

Lainan korkoon voi vaikuttaa myös lainanottajan riskitaso. Yleensä lainanantajat perivät korkeampaa korkoa lainanottajilta, joita pidetään riskialttiimpina, koska on suurempi mahdollisuus, että he eivät pysty maksamaan velkaansa takaisin. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöt, joilla on heikommat luottotiedot tai joilla ei ole paljon omaisuutta, voivat joutua maksamaan lainastaan enemmän kuin henkilöt, joita pidetään matalan riskin lainanottajina. Yrityslainan korko voi myös erota henkilökohtaisen lainan korosta.

Mitä muita korkotyyppejä on?

  • Marginaalikorko on lainasopimuksessa sovittu lisäkorko, joka ylittää ilmoitetun viitekoron.
  • Nimelliskorko on esimerkiksi talletus- tai lainasopimuksessa mainittu korko, josta ei ole vähennetty inflaation vaikutusta.
  • Ohjauskorko on keskuspankin asettama korko, jolla se lainaa rahaa pankeille.
  • Reaalikorko on todellinen korko, josta on vähennetty mahdolliset inflaatio- tai deflaatiovaikutukset.
  • Todellinen vuosikorko on lainan korkojen ja maksujen yhteenlaskettu kokonaiskustannus.
  • Tuottokorko: Ilman syytä pidetylle pääomalle maksettua korkoa kutsutaan tuottokoroksi.
  • Viitekorko on korko, jota käytetään lainakorkojen laskennassa. Euribor ja pankkien prime-korot ovat kaksi tunnettua viitekorkoa.
  • Viivästyskorko on ylimääräinen raha, joka velallisen on maksettava, jos maksu viivästyy sovitun ajan jälkeen.